Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Project Sales9349/1695/1920/1/58
Studiegids

Project Sales

9349/1695/1920/1/58
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Sales binnen marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Sales & Account Management.

Korte omschrijving

• Je krijgt een intensieve training rond salestechnieken.

• Je loopt gedurende één week mee in de Sales afdeling van een B2B onderneming en vergezelt een verkoper tijdens zijn dagdagelijkse activiteiten (Sales Stageweek).

• Hiervoor ga je eerst zelf op zoek naar een onderneming (stageonderneming) , bereid om je gedurende één week wegwijs te maken in het Sales gebeuren

• Je maakt een uitgebreid schriftelijk verslag van deze observatieweek. Naast een beknopte beschrijving van de onderneming, de verkooporganisatie en het dagverslag, geef je een persoonlijke, kritische reflectie m.b.t. tot het verkoopgebeuren en breng je verslag uit over je verworven kennis.

• Je geeft hierover een mondelinge presentatie en legt het verband met de aangeleerde sales technieken.

• Als afsluiter leg je een mondeling examen af over jouw kennis en vaardigheden m.b.t. sales technieken én jouw week in de betreffende onderneming.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student verwoordt de verworven inzichten op het vlak van de toegepaste verkooptechnieken overzichtelijk in een verslag
De student presenteert de verworven inzichten op het vlak van de toegepaste verkooptechnieken mondeling a.d.h.v. een powerpoint
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student brengt zelfstandig een praktische opdracht tot een goed einde
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student beschrijft de verschillende commerciële processen van een bedrijf

Studiematerialen (lijst)

Operationele verkoopVerplicht€ 29,50
  • Auteur: W. Spruyt, L. Huysmans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Practicum en/of oefeningen102,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00Mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Mondeling
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Reflectieopdracht50,00Verslag en mondelinge presentatie