Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Professionalisering25544/1704/1920/1/53
Studiegids

Professionalisering

25544/1704/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Bachelorproef en stage.

Korte omschrijving

"Stand out of the crowd”. Binnenkort kom je met vele pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt terecht….Hoe zorg je ervoor dat jij eruit springt. We gaan op zoek naar je sterke eigenschappen en weten die te linken aan de ideale CV en motivatiebrief. Je krijgt een overzicht van de verschillende carrièremogelijkheden na je opleiding.
Je krijg een opfrissing van zakelijk schrijven die je helpt een professionele CV en motivatiebrief op te stellen maar ook een goede scriptie te schrijven.
je maakt kennis met het werkveld via een aantal praktijkgerichte activiteiten en wordt bewust gemaakt van het maatschappelijk kader van ICT.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
volgt de vacatures binnen zijn werkterrein, vertaalt de essentie¨le elementen van de vacature naar een gerichte CV en sollicitatiebrief een verdedigt op effectieve wijze zijn sollicitatie op een sollicitatiegesprek
is in staat om zowel persoonlijke ambities en drijfveren over te brengen, zowel schriftelijk als mondeling.
is in staat om technische inzichten en de eigen visie daarop binnen zijn vakgebied over te brengen, zowel schriftelijk als mondeling.
schrijft zakelijk, conform de taalregels en de wetenschappelijke conventies inzake bronvermelding
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
is in staat om zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT over te brengen naar superieuren, collega’s & klanten
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
functioneert adequaat in een digitale werkomgeving vanuit een grondig inzicht in de organisatie en dagelijkse werking van het technische eco-systeem waar hij deel van uitmaakt.
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
vertrekt van een persoonlijk engagement en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten van zijn werk
is bewust van de maatschappelijke impact van digitale skills
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en is hierbij op de hoogte van de nieuwste technologische trends & evoluties.

Leerinhoud

Zakelijk schrijven
Sociaal, ethische en juridische aspecten van digitale evoluties
Zelfreflectie
CV
Motivatiebrief
Sollicitatietraining
Overzicht van de carrieremogelijkheden voor bachelor Elektronica-ICT aan de hand van gastsprekers

Verplicht volgen van:
3 jobbeurzen / jobevents (waaronder de AP jobbeurs)  
EN 
3  technische beurzen / conferenties / workshops /
EN
Actieve deelname in een maatschappelijk project (minimum 16u) rond digitalisering (te overleggen met de lector in functie van relevantie) 
EN
Bedrijfsbezoek (keuze uit lijst voorgesteld door Agoria)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Werkplekleren en/of stage40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen18,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Portfolio, digitaal en mondeling, permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Portfolio, digitaal en mondeling, permanent uitgesteld

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.
Je verslagen én zelfreflectie worden enkel beoordeeld indien je hebt deelgenomen aan alle verplichte activiteiten (die bij leerinhoud zijn opgesomd)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.
Als de student een half uur van een sessie afwezig is of niet werkt aan de opdracht wordt de hele sessie als afwezig beschouwd.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Portfolio) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van het portfolio resulteert in een 0 score voor dat project.