Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Internet of Things26775/1704/1920/1/03
Studiegids

Internet of Things

26775/1704/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Luyts Maarten
Andere co-titularis(sen): Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Smart Systems EN geslaagd of getolereerd voor Microcontrollers EN geslaagd of getolereerd voor Project Management EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Bij IoT duiken we dieper in de smart evolutie, door evoluties in verschillende technologieën, zoals betere draadloze communicatie, hogere rekenkracht / oppervlakte en nog vele andere, worden dagdagelijks objecten uitgerust met een zekere vorm van intelligentie en connectiviteit. Tijdens het vak IoT zal je dus in groepsverband proberen om een object te voorzien van intelligentie. Dit wordt gerealiseerd met onder andere Arduino, RPi, Bluetooth, LPWA, ... . Deze objecten generen ook data, die wordt opgeslagen en gevisualiseerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Identificeert toegevoegde waarde aan dagdagelijks items door een toevoeging van elektronische en/of ICT-systemen.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt een sensor node die een handelingen kan kwantificeren en/of een actuator aanstuurt en verschillende communicatie patronen ondersteund.
Valideert de werking van het prototype.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Combineert meerdere sensor nodes in een netwerk.
Ontwikkelt een prototype van de sensor node.
Ontwikkelt embedded software voor het prototype
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Valideert het sensor netwerk.
Verzamelt de data afkomstig van de sensors
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Rapporteert de vooruitgang aan de hand van sprintmeetings.
Verdedigt de resultaten van het project m.b.v. een presentatie.
Distribueert de software en document met versie controle software.
Voorziet de nodige technische documentatie
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
Evalueert het systeem en stuurt het proces bij.
Identificeert de deeltaken van het project en verdeelt het werk
Beheert het project met een project management tool.

Leerinhoud

Wireless technologieën en embedded devices
IoT Platformen / Development tools
IoT evolutie
Sensor ontwikkeling
Sensor netwerken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren78,00 uren
Werktijd buiten de contacturen156,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel  gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis. 
Als de student een half uur van een sessie afwezig is of niet werkt aan de opdracht wordt de hele sessie als afwezig beschouwd.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.

Een studiewijzer met verdere afspraken en procedures staat op GIT. link kan je vinden op digitap.