Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Cloud Applications26677/1704/1920/1/66
Studiegids

Cloud Applications

26677/1704/1920/1/66
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): Mariën Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Web Frameworks EN geslaagd of getolereerd voor Cloud APIs EN geslaagd of getolereerd voor Project Management EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Alle bouwstenen werden klaargezet in de voorbije semester. Nu wordt het tijd om alles te combineren zodat grote, state-of-the-art cloud applicaties kunnen ontwikkeld worden. Uiteraard kan je dat niet alleen en zal je in grotere groepjes in deze complexe materie duiken.
In dit vak komen verschillende actuele en geavanceerde programmeer-topics aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Analyseert een probleem en op basis van de analyse werkt een strategie uit voor een gedistribueerde applicatie
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt een gedistribueerde applicatie op basis van de analyse
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Realiseert, documenteert en test de applicatie op basis van de strategie
Deployt en beheert de applicatie in de cloud
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert het eindresultaat op een professionele wijze
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Werkt constructief samen in een team
Volgt de trends en innovaties in dit zeer snel evoluerende domein
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Realiseert een versie controle systeem voor het bijhouden van aanpassingen en revisies van je ontwikkelingen
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
Identificeert deeltaken binnen het grote project
Evalueert het systeem en stuurt het proces bij
Geeft prioriteit aan de belangrijkste deeltaken
Werkt samen in groep volgens welbepaalde managementmethoden
Gebruikt management tools om het project te doorlopen

Leerinhoud

Alle bouwstenen werden klaargezet in de voorbije semesters. Nu wordt het tijd om alles te combineren zodat grote, state-of-the-art cloud applicaties kunnen ontwikkeld worden. Uiteraard kan je dat niet alleen en zal je in grotere groepjes in deze complexe materie duiken.
Je zal gebruik maken van volgende technologieën:

- ASP.NET CORE MVC
- Entity Framework
- Google Cloud
- Frontend technologie
- Multitierarchitectuur

Studiematerialen (tekst): Verplicht

WEBSITE:
Pluralsight account

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen182,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.
Er wordt een 0 op de sprint review gegeven indien de student ongewettigd afwezig is.
Als de student een half uur van een sessie afwezig is of niet werkt aan de opdracht wordt de hele sessie als afwezig beschouwd.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.