Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Routing and Switching24994/1704/1920/1/74
Studiegids

Routing and Switching

24994/1704/1920/1/74
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Masset Yves
Andere co-titularis(sen): Horsmans Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert de werking en configuratie van routers en switches in een klein netwerk die worden gebruikt om computers met elkaar te verbinden. Je leert tevens technologieën zoals ACL, DHCP en NAT om een klein netwerk correct te laten werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Verklaart hoe VLANs logische netwerken creëren
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Verklaart de werking van een switch
Verklaart switching concepten en technologieën
Verklaart de werking van VLANs
Verklaart de werking van een router
Verklaart de werking van routing protocollen en concepten
Verklaart de werking van ACL, DHCP, DNS en NAT
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Configureert VLANs en interVLAN routering
Configureert static routering
Configureert een router in een klein netwerk met RIPv1, RIPv2 en single-area OSPF
Configureert ACLs, DNS, DCHP en NAT
Gebruikt netwerksimulatietools om datanetwerken te simuleren
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Corrigeert fouten in de configuratie een klein netwerk

Leerinhoud

Routing concepts
Static Routing
Dynamic Routing
Switched Networks
Switch Configuration
VLANs
ACLs
DHCP
NAT for IPv4
Device discovery, management and maintenance

Studiematerialen (tekst): Verplicht


ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING:
(vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK:
Routing and Switching Essentials v6 Companion Guide (2016); Cisco Press ISBN: 978-1-58713-428-9

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen19,50 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
examentijd: 1,5uur
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00casus: permanent uitgesteld, digitaal.
Tijdens het academiejaar zijn er twee vaardigheidstoetsen die meetellen voor 10% elk.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00casus: momentopname op examen, digitaal
Examentijd: 2,5uur
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Examentijdtijd: 1,5uur
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00casus: momentopname op examen, digitaal
Examentijdtijd: 2,5uur

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
De student die omwille van medische redenen of overmacht een vaardigheidsproef (er zijn er 2 tijdens het academiejaar) mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
De student registreert zijn afwezigheid op de vaardigheidsproef  in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste proef via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze inhaaltoets in te plannen.
De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.