Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Communicatie25546/1704/1920/1/24
Studiegids

Communicatie

25546/1704/1920/1/24
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Maes Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Communicatie is het sleutelwoord binnen het bedrijfsleven. Je leert hier dan ook je soft skills ten volle te benutten. Hoe geef je een overtuigende presentatie? Hoe werk je samen? Hoe schrijf je een professionele tekst ? Hoe ga je om met andere culturen & talen? Hoe stel je functionele specificaties & inschattingen op voor software, gebruik makend van de agile/scrum methodiek?
We maken er een verrijkende ervaring van door je communicatievaardigheden te ontwikkelen op basis van diverse oefeningen & cases.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Past de principes en technieken van verbale en non verbale communicatie toe
Geeft een professionele presentatie
Gebruikt communicatievaardigheden in een vergadering.
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Begrijpt de principes van communicatievaardigheden.

Leerinhoud

Communicatieinstellingen & -axioma's
Lichaamstaal
Complexiteit van de boodschap
Spontane & evaluatieve feedback
Roos van Leary
Interculturele communicatie
Leiderschap
Presentatietechnieken
Taalzorg, inclusief taalscreening & adviezen voor remediëring (i.s.m. AP Taalpunt)
Professioneel schrijven & zakelijk e-mailen
Communicatie in de ICT-praktijk: samenwerken volgens de Agile/Scrum methode, user stories schrijven in JIRA, de duur van softwareontwikkeling inschatten met Planning Poker

Studiematerialen (tekst): Verplicht

HANDBOEK:
Basisprincipes van communicatie (2016), 4e editie, Klaas Wiertzema en Patricia Jansen, 9789043033268

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen19,50 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00werkstuk (paper, projectsite, gevalstudie...), presentatie en gedragsobservatie (functioneren tijdens groepsopdracht): permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examanperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
De behaalde score voor de permanente evaluatie tijdens het academiejaar wordt overgedragen naar de tweede zittijd - dit onderdeel van de evaluatie kan niet hernomen worden in de tweede zittijd.

Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken docent een nieuwe inleverdatum.