Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Project Management26540/1704/1920/1/64
Studiegids

Project Management

26540/1704/1920/1/64
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Overzicht van de belangrijkste manieren van projectmanagement van softwareprojecten met een focus op de Agile Scrum methodiek.

Alle fasen van projectmanagement worden behandeld, zowel in theorie als in praktijk: visie & scoping, specificaties opstellen met user stories, agile estimation (story points), sprint planning, prototyping, test & release management.

De verschillende rollen in een project worden toegelicht.

Inleiding in Devops, meer bepaald het nut en de praktijk van het opzetten van een CI/CD pipeline.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
kan beschrijven wat project management inhoudelijk voorstelt
analyseert een casus door middel van toepassing van de theorie van project management
geeft mee vorm aan een project door toepassing van de theorie van project management
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
begrijpt de basisprincipes van de belangrijkste projectmanagementparadigma’s
kent de basisprincipes van test & release planning
Past de principes van Agile/scrum in de praktijk toe
stelt een projectmanagementplanning op volgens de Agile/scrum methodologie
werkt correct met de Agile projectmanagementtool JIRA

Leerinhoud

Het watervalmodel versus het incrementeel ontwikkelen van software
Paradigma’s in project management: Plan-driven versus Agile
Tools & technieken voor Agile & Scrum project management
Agile planning: release planning, story-based planning, backlog & sprints
Scrum: daily stand-up meeting, velocity, burn-down chart,...
Prijszetting & Inschattingstechnieken
Software release
Software testing
Opstellen van een Project Management Plan volgens de Agile methodologie: user stories & sprints aanmaken in JIR

Inleiding tot Devops: opzetten van een CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) pipeline

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,75 uren
Practicum en/of oefeningen19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen48,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00werkstuk (release plan, mockups, JIRA projectplan met user stories), presentatie: digitaal en mondeling, permanent uitgesteld

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examanperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
De behaalde score voor de permanente evaluatie (Projectopdracht permanent) tijdens het academiejaar wordt overgedragen naar de tweede zittijd - dit onderdeel van de evaluatie kan niet hernomen worden in de tweede zittijd.

Er wordt een 0 op het deelexamen Projectopdracht permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd afwezig is op semesterbasis.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.