Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Mobile Development26542/1704/1920/1/35
Studiegids

Mobile Development

26542/1704/1920/1/35
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de elektronica-ICT als Mobile Development A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Overdulve Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert hoe je native Android apps kunt maken, gebruik makend van Java binnen Android Studio. Bovendien zal je gevorderde programmeer technieken zoals Exceptions, Event listeners, Threading, Generics, Collections, File I/O, etc. toepassen in de ontwikkeling van mobiele applicaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Kan een volledige Android app ontwikkelen van concept tot implementatie en testing.
Verklaart de voorname kracht van mobiele applicaties vergeleken met bureaublad applicaties.
Kan een vernieuwend concept bedenken dat de kracht van mobiele applicaties ten volle uitbuiten.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Structureert code op een modulaire en herbruikbare manier
Kan zelfstandig de nieuwe programmeertaal Java onder de knie krijgen.
Kan een nieuwe Android applicatie opstellen.
Kan de elementen (icoon, app naam, …) van een Android project configureren in een eigen applicatie.
Kan een user interface ontwikkelen met meerdere user interface elementen.
Kan een schaalbare user interface ontwikkelen die gebruiksvriendelijk is op kleinere telefoons en grote tablets.
Kan interactiviteit toevoegen aan user interface elementen via XML attributen en event listeners.
Kan een applicatie bouwen dat bestaat uit meerdere schermen.
Kan met andere applicaties op een Android toestel communiceren via Intents.
Kan een applicatie bouwen waarvan de staat behouden blijft na configuratie wijzigingen (o.a. schermrotaties).
Kan de staat van een applicatie bijhouden via een key-value storage.
Kan de staat van een applicatie bijhouden via een file-based storage.
Kan de staat van een applicatie bijhouden via een SQLite database.
Kan fouten die optreden correct propageren en interpreteren via Exceptions.
Kan collecties van data bijhouden en visualiseren.
Kan ervoor zorgen dat de UI responsief blijft ondanks zware berekeningen via Threads.
Kan notificaties inbouwen in eigen apps die de gebruiker op de hoogte stellen van events.

Leerinhoud

Java Basics
XML gebaseerde user interfaces
Android architectuur
Event listeners
Generics
Collections
Exception Handling
Threading en Concurrency
File I/O, key-value storage, SQLite
Android SDK: views, activities, notifications, etc.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Practicum en/of oefeningen32,50 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on60,00casus: momentopname op examen, digitaal
Je zal bij de vaardigheidsproef gevraagd worden om zelfstandig een applicatie van nul te ontwikkelen dat alle concepten van deleerinhoud toetst. Je krijgt hiervoor aan het begin van het examen specificaties die de functionaliteit van de applicatie beschrijven, eventueel met screenshots.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00casus: momentopname op examen, digitaal
Je zal bij de vaardigheidsproef gevraagd worden om zelfstandig een applicatie van nul te ontwikkelen dat alle concepten van de leerinhoud toetst. Je krijgt hiervoor aan het begin van het examen specificaties die de functionaliteit van de applicatie beschrijven, eventueel met screenshots.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00casus: permanent uitgesteld, digitaal
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Naar het einde van het semester wordt een App of the Year award wedstrijd georganiseerd waarin je met maximum 2 personen een concept moet bedenken voor een innovatieve mobiele applicatie. Je moet deze ontwikkelen en in de laatste lesweek van het semester presenteren.

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de presentaties. De datum van de presentaties worden ruim op voorhand meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de presentaties mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen (presentatie) in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het deelexamen (presentatie) via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de betrokken lector via mail op de hoogte.
- De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen(presentatie) waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling  of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie. 
- De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze presentatie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.


Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.