Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
DevOps26776/1704/1920/1/37
Studiegids

DevOps

26776/1704/1920/1/37
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Maes Sven
Andere co-titularis(sen): Horsmans Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen DevOps worden de aparte silo's van Developer(Dev) en IT Operations(Ops) samengebracht. Dit gebeurt door een gedeelde verantwoordelijkheid te creëren over het te ontwikkelen product. You Build It, You Run it. Het werk van de Developer is niet gedaan als de software geschreven, hij of zij is medeverantwoordelijk voor de software up and running te krijgen in de productie omgeving. Dit betekent niet dat de sysadmin zijn/haar job er eenvoudiger op wordt. De sysadmin is nu ook mee verantwoordelijk vanaf de eerste lijn code, hij/zij moet er voor zorgen dat de software compatibel is met de productie omgeving. Door deze gemeenschappelijke verantwoordelijk kan er met een groot vertrouwen features worden toegevoegd aan het product.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Zet een software delivery pipeline op.
Begrijpt de verschillen tussen de stages in de software deployement pipeline.
Navigeert zich in de DevOps wereld en anticipeert mogelijke evolutie
Tekent een software deployement pipeline uit.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Zet een software delivery pipeline op.
Genereert feedback vanuit het software ontwikkelingsproces naar de developer toe.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Voorziet transparantie doorheen de software delivery pipeline.
Stelt verbeteringen voor aan de hand van verzamelde metrics.
Houdt toezicht op een applicatie en verzameld kritieke metrics.

Leerinhoud

Wat is DevOps
Building blocks of DevOps
Quality and testing
Shared incentives 
Automatic Release
Infrastructure as code

Continuous Integration
Continuous Deployement/Delivery

DevOps in de beroepspraktijk

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,75 uren
Practicum en/of oefeningen19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen48,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondelingGeen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examanperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.
Er wordt een 0 op de sprint review gegeven indien de student ongewettigd afwezig is.
Als de student een half uur van een sessie afwezig is of niet werkt aan de opdracht wordt de hele sessie als afwezig beschouwd.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project