Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Smart Systems26550/1704/1920/1/16
Studiegids

Smart Systems

26550/1704/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smets Marc
Andere co-titularis(sen): Luyts Maarten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Electronic Devices.

Korte omschrijving

De student gaat aan de slag met het elektronicamateriaal. Er wordt vanuit een projectopgave een analoge elektronische schakeling ontworpen. Hiervoor ontwikkelt de student een PCB die bestukt en getest wordt.
De elektronische schakeling wordt, met behulp van sensoren, gestuurd vanuit een microcontrollersysteem waarvoor de studnet de nodige software ontwerpt. De student werkt in groep aan het project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
maakt een analyse van het hardwaregedeelte
maakt een analyse van het softwaregedeelte
maakt een product roadmap voor het project
stelt een taakverdeling op
stelt systeemspecificaties op
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
creëert een actuatorschakeling
creëert een sensorschakeling
verzamelt informatie in functie van de benodigde hardware
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
ontwerpt een PCB voor de gekozen schakelingen
creëert hardware voor interactie met de omgeving
creëert embedded software voor sensorschakeling
creëert embedded software voor interactie met de omgeving
creëert embedded software voor actuatorschakeling
bouwt de hardware op
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
valideert de werking van de hardware via metingen
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Rapporteert de vooruitgang aan de hand van sprintmeetings.
Verdedigt de resultaten van het project m.b.v. een presentatie.
Verdedigt de resultaten van het project m.b.v. een rapport.
verdedigt de analyse van het project
maakt gebruik van projectmanagementtool
maakt gebruik van versiecontrole software
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
verdedigt de keuze van de sensorschakeling
verdedigt de keuze van de actuatorschakeling

Leerinhoud

De student werkt in groep een elektronisch project uit. Dit omvat volgende delen:
- Opstellen van een projectplan
- Ontwerp van een elektronische schakeling voor het sturen van actuatoren a.d.h. van sensorinformatie
- Testen van de werking van de schakeling
- Ontwerp van een PCB voor de schakeling
- Bestukken van de PCB
- Testen van de werking van de PCB en de interfacing met een microcontrollersysteem
- Ontwerp van embedded software voor het ontworpen systeem
- Testen van de ontworpen software
- Schrijven van een rapport
- Opstellen van een eindpresentatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren58,50 uren
Werktijd buiten de contacturen97,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht17,00casus: momentopname op examen, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht17,00casus: momentopname op examen, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)83,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op de sprint evaluatie gegeven indien de student ongewettigd afwezig is.
Niet aanwezig zijn op de projectdag (datum wordt bij het begin van het semester bekend gemaakt) resulteert in een 0 score voor dat deelexamen.
Als de student een half uur van een sessie afwezig is of niet werkt aan de opdracht wordt de hele sessie als afwezig beschouwd.
Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.


Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.