Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Digital Economy28232/1704/1920/1/71
Studiegids

Digital Economy

28232/1704/1920/1/71
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze lessen wordt de impact van ICT op de bestaande economische sectoren verklaard. Daarbij wordt vooral ingegaan op recente ontwikkelingen in digitale technologie (internet, mobile & cloud computing, artificiële intelligentie,…), het ontstaan van nieuwe businessmodellen en het ontwrichtend effect dat hier dikwijls van uitgaat (disruptive innovation). 

Er wordt ook ingegaan op het onstaan van nieuwe digitale competenties en hoe digitale projecten het best aangepakt kunnen worden.

Tal van cases en oefeningen zorgen voor een pragmatische benadering van het onderwerp.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Verklaart de belangrijkste economische begrippen en begrippenkaders uit de digitale economie
Ontwikkelt een eigen kritische visie over belangrijke thema's uit de digitale economie
Is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Ziet in dat onze economie drastisch verandert door de impact van nieuwe digitale technologie

Leerinhoud

Bootcamp Digitaal Ondernemen
Alle studenten voor dit vak nemen verplicht deel aan een 4-daags ondernemersbootcamp in samenwerking met onze Erasmuspartner Hogeschool Inholland Alkmaar. Dit jaar gaat het bootcamp door in Antwerpen. Tijdens dit bootcamp wordt een introductie gegeven in innovatie, technologische trends, design thinking & design sprint, brainstorming, pitching en business modeling. Er wordt in multi-disciplinaire teams gewerkt aan concrete innovatieve concepten.

Leerinhoud van Digital Economy
Inzicht in de principes van de digitale economie, in het bijzonder hoe deze een aantal principes uit de algemene economie in vraag stelt.
Voorbeelden van ontwrichtende innovatie in de verschillende economische sectoren.

Overzicht van de recente ontwikkelingen in digitale technologie die een significante impact hebben op de maatschappij en de economie: SMAC (social - mobile - analytics - cloud), Artificiële Intelligentie, Virtual & Augmented Reality.

De impact van digitalisering op organisaties en de samenleving: nieuwe diensten, specialismen, competenties & uitdagingen

Samenwerken en communiceren met digitale experten: tools en modellen gebruikt in digitale ontwikkeling, design & transformatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Practicum en/of oefeningen33,75 uren
  • Opmerking: 1,5 uur labo sessie om de twee weken én 4 dagen verplichte bootcamp met Hogeschool Inholland
Werktijd buiten de contacturen30,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal, gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal, gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00werkstuk of presentatie (bootcamp & teamopdrachten, gevalstudies & business modeling) : permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
De behaalde score voor de permanente evaluatie tijdens het academiejaar wordt overgedragen naar de tweede zittijd - dit onderdeel van de evaluatie kan niet hernomen worden in de tweede zittijd.

Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student niet aanwezig is op de verplichte 4 daagse bootcamp met Hogeschool Inholland.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd afwezig is op semesterbasis tijdens de practicumsessies.


Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.