Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
International Project26991/1704/1920/1/72
Studiegids

International Project

26991/1704/1920/1/72
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • 2 EA - Projects
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): Dams Tim, Van Merode Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Object Oriented Programming.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel bevat een leeractiviteit in het buitenlanden en wordt geregistreerd als internationale mobiliteit.

Binnen dit keuzevak ontwikkel je samen met studenten van een buitenlandse instelling een mobiele app. Je bent met je team zelf organiserend en past de scrum methodologie toe.

In het begin van het semester reizen we naar het buitenland voor de kick-off van de projecten. In mei worden de finale projecten gepresenteerd tijdens de “international project days” ) ( http://eaict.ap.be/tag/ipd/).

Extra: Belangrijk wie dit keuzevak volgt wordt verplicht om mee af te reizen naar de buitenlandse instelling.OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Implementeert een datamodel
Ontwikkelt een mobiele applicatie op basis van de analyse
Ontwikkelt een backend systeem
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Implementeert een datamodel
Integreert alle bouwstenen van de applicatie tot een werkend systeem
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert het eindresultaat op een professionele wijze
Geeft een tussentijdse professionele presentatie
Pitcht het idee
Gebruikt Engels als voertaal tijdens projectwerk
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Neemt verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van user stories
Communiceert in een internationale omgeving en neemt verantwoorde beslissingen
Bereidt op regelmatige basis meetings voor
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
Werkt samen in groep volgens welbepaalde management methoden
Evalueert het systeem en stuurt het proces bij.
De student toont een professionele werkattitude tijdens het project

Leerinhoud

Agile Project Management
Analyse en requirements engineering
Mobile Development

Presentatie van project
signaalverwerking

International week in het buitenland en Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen104,00 uren
  • Omschrijving: De student die voor het opleidingsonderdeel ‘International Project’ kiest, wordt een verplichte reis voorzien. Student staat zelf in voor het reserveren van de reis en het verblijf ter plaatse.
  • Duur: Beperkt

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)70,00werkstuk en presentatie: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00internationalisering (buitenlandse activiteit)

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.
Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student niet mee gaat op de internationale uitwisseling.
Er wordt een 0 op de sprint review gegeven indien de student ongewettigd afwezig is.
Als de student een half uur van een sessie afwezig is of niet werkt aan de opdracht wordt de hele sessie als afwezig beschouwd.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project