Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Raspberry Pi Programming28228/1704/1920/1/32
Studiegids

Raspberry Pi Programming

28228/1704/1920/1/32
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Andere co-titularis(sen): Van Merode Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De Raspberry Pi is een single board computer met ongekende mogelijkheden, hierdoor kan deze verschillende rollen vervullen. Zo kan de Raspberry Pi gebruikt worden als een mediacenter, als file-server, web-server, en zo meer. Meer specifiek bezit hij een GPIO connector waardoor interacties met fysieke objecten mogelijk worden. De grootste kracht zit natuurlijk in het verbinden van deze GPIO met applicaties op het internet. Het woord "Pi" in de naam "Raspberry Pi" komt van de programmeertaal "Python". Doorheen de oefeningen zoals het lezen van sensoren en het sturen van uitgangen leren we meteen ook de basis van deze programmeertaal. Tenslotte zal je met enkele hardware metingen hands-on ervaren wat de voordelen en beperkingen zijn van single board computers in het algemeen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Onderscheidt de verschillende componenten van de RPi.
Schrijft een applicatie voor de RPi in Python
Selecteert de juiste technologie voor het uitwerken van een RPi applicatie.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Leest GPIOs van de RPi uit m.b.v. libraries en zelf geschreven code.
Stuurt GPIOs van de RPi aan m.b.v. libraries en zelf geschreven code.
Voorziet de nodige schakelingen voor het aansturen van actuators en uitlezen van sensors
Stuurt en leest GPIO vanop het Internet
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Compileert, installeert en gebruikt bestaande applicaties voor de RPi.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Kan informatie verzamelen op het RPi systeem.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Documenteert de geschreven applicatie voor de Pi

Leerinhoud

RPi Hardware
RPi Operating Systems
RPi GPIO interfacing
RPI I2C & SPI interfacing
Introductie Python
Python modules
Web-communicatie
Lightweight protocollen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

RPi Kit
zelf aan te kopen

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.


LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen58,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00casus: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarKennistoets10,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets10,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Projectopdracht permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score