Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Arduino Programming30696/1704/1920/1/39
Studiegids

Arduino Programming

30696/1704/1920/1/39
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Merode Dirk
Andere co-titularis(sen): Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Arduino is een opensource-computerplatform bedoeld om microcontrollers toegankelijker te maken voor wie er pas mee start. Deze cursus is dan ook de ideale voorbereiding op het vak Microcontrollers in het 2de jaar. Met zo'n Arduino kunnen we vanalles meten, zoals drukknoppen, temperatuur, licht etc, en vanalles aansturen, zoals LED's, displays, actuatoren of motoren, etc..

Aan de hand van het Arduino platform leren we zo enerzijds werken met diverse hardware onderdelen en anderzijds programmeren in de fundamentele programmeertaal "C".

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Begrijpt de geheugenopbouw van een Arduino
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Hanteert de syntax en grammatica van de programmeertaal C
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Schrijft een applicatie voor de Arduino in de programmeertaal C
Gebruikt pointers in de programmeertaal C
Werkt met de GPIOs van de Arduino m.b.v. de Arduino specifieke C functies
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Gebruikt en schrijft zelf libraries voor de Arduino
Voorziet de nodige schakelingen voor het aansturen van actuators en uitlezen van sensors
De PBA elektronica-ICT installeert elektronische en/of ICT-systemen en stelt deze in bedrijf.
Onderscheidt de verschillende componenten van de Arduino IDE

Leerinhoud

Theorie:

Arduino hardware platform
Arduino IDE
Arduino Code
Arduino GPIO
Basisinstructies in C
Seriële Monitor
Interrupts
Libraries
Arduino memory
Arrays & char arrays
Strings in C++
"Serial read" & "Serial write"
Pointers in C/C++
AVR toolchain
Preprocessor commando's
Arduino OOP

Labo:

Arduino GPIO
Elektrisch gedrag van Arduino-schakelingen
Seriële Monitor & Interrupts
Rotary encoder & 7-segment display
EEPROM & "serial read" via de terminal
Afstandssensor & servomotor
Pointers
Interfacing met de PC via Processing
LCD & menustructuur
Bluetooth & AT-commando's
ProjectopdrachtStudiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student) 

In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,75 uren
Practicum en/of oefeningen19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen48,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00werkstuk: digitaal & mondeling
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00casus: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarKennistoets20,00mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on70,00casus: momentopname op examen, digitaal & mondeling
Tweede examenperiodeKennistoets30,00mondeling

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Projectopdracht permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

De studenten krijgen een projectopdracht die men digitaal indient, waarvan men de juiste werking moet bewijzen bij een mondelinge verdediging.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score