Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Web Programming24996/1704/1920/1/45
Studiegids

Web Programming

24996/1704/1920/1/45
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): Overdulve Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerstse deel bouw je geanimeerde webapplicaties met HTML5 canvas en JavaScript.

In het tweede deel ontwerpen we web applicaties met server-side scripting code. Hiervoor gebruiken we PHP en organiseren we onze code met de Model-View-Controller architectuur. Verder zetten we nog een verbinding op met een MySQL database.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Verklaart de werking van server-side scripting
Verklaart de werking van client-side scripting
Verklaart de werking van de game loop
Verklaart de werking van Model View Controller architectuur
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Schrijft gestructureerde JavaScript code
Schrijft gestructureerde PHP code
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt HTML5 animaties voor een website in JavaScript
Ontwikkelt server-side code in PHP
Ontwikkelt server-side code om met een MySQL database te connecteren
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Ontwikkelt server-side scripting code volgens model view controller architectuur

Leerinhoud

Javascript:
- Variabelen
- Functies
- Arrays
- Object
- HTML5 canvas
- AnimatiesPHP:
- Variabelen
- Functies
- Objecten
- Super global variabelen
- PDO

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen19,50 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00casus:digitaal, open boek. Inhoud: HTML5 en JavaScript (tussentijdse toets)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00casus: momentopname op examen, digitaal, open boek. Inhoud: PHP en Model View Controller
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00casus: momentopname op examen, digitaal, open boek. Inhoud: HTLM5, Javascript en PHP

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de vaardigheidsproef mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
De student registreert zijn afwezigheid op de vaardigheidsproef in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste proef via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze inhaaltoets in te plannen.
De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.