Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Databases24991/1704/1920/1/69
Studiegids

Databases

24991/1704/1920/1/69
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van voorbeelden en oefeningen wordt een inleiding gegeven tot datamodellering voor relationele databases.

Belangrijk zijn hierbij de begrippen primary key, foreign key, verschillende soorten relaties, en SQL.

Aan de hand van een mysql database worden volgende begrippen aangeleerd:
- SELECT-component
- WHERE-component
- Scalaire functies
- Joins
- Subqueries
- SET-functies
- GROUP BY en HAVING

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Past normalisatie toe op relationele databanken
Kan een (E)ERD opstellen door relevante entiteitstypes, attribuuttypes, de relaties tussen de entiteitstypes en de cardinaliteiten van de relaties af te leiden uit ongestructureerde informatiebron(nen) 
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Verklaart het relationele databank model
Analyseert datamodellen
Evalueert een bestaand (E)ERD evalueren op juistheid en past deze aan op basis van bijkomende of gewijzigde informatie
Maakt een relationeel datamodel met behulp van de normalisatietechniek
Evalueert een relationeel datamodel op 1NV, 2NV of 3NV.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Implementeert SQL queries
Zet een concecptueel model ( E )ERD om naar een relationeel datamodel
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Implementeert een relationeel datamodel

Leerinhoud

- Inleiding tot databases

- Conceptueel model:
- Entiteit Relatie diagram

- Relationeel model:
- structurele aspecten
- integriteitsaspecten
- gedragsaspecten

- Normalisatie

- SQL:
- SELECT-component
- WHERE-component
- Scalaire functies
- Joins
- Subqueries
- SET-functies
- GROUP BY en HAVING

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen58,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal, gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal, gesloten boek