Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Linux5656/1704/1920/1/48
Studiegids

Linux

5656/1704/1920/1/48
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Andere co-titularis(sen): Guldentops Jacko
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je zal al vertrouwd zijn met het gebruik van het Microsoft Windows of het Mac OS operating systeem. Tijdens het opleidingsonderdeel Linux zal je niet alleen je scope van operating systemen verbreden: doordat linux open source is laat het toe om onder de motorkap te kijken en gebruiken we meteen die kans om dieper te spitten in de werking van een operating systeem. Terwijl we in de theorie de Linux kernel analyseren leren we tijdens de labo's gaandeweg werken met package managers, de command line en de configuratie van diverse Linux distributies. We bestuderen tegelijk ook grondig de bash scripting taal. Alle testen op het linux operating systeem gebeuren in een virtuele omgeving. Hoe dergelijke virtualistatie software werkt komt eveneens aan bod.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving voor een bacheloropleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be)

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt de principes van software packages
Onderscheidt de delen van een Linux distributie
Heeft inzicht in het verband tussen hardware onderdelenen mondules in de Linux kernel
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Installeert een Linux systeem op een virtuele machine
Configureert gebruikers en hun rechten op Linux systeem
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Beheert een Linux systeem vanaf opstand via command line en scripts
Configureert en installeert applicaties op een Linux systeem
Hanteert automatisatie scripts
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Doet aan basis troubleshooting van Linux systemen
Documenteert incidenten, problemen en oplossing
Voegt eigen aanpassingen toe aan de opstartprocedure van een Linux systeem

Leerinhoud

Virtualisatie
Linux Kernel opbouw
Boot proces
Init Systeem
Linux package management
Configuratie en Software-beheer
Gebruikers accounts
Command line en scripts
Logging en troubleshooting
Remote Management
Opslagbeheer

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,75 uren
Practicum en/of oefeningen39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen107,25 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00casus: permanent uitgesteld, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00casus: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarKennistoets20,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on80,00casus: momentopname op examen, digitaal

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 5 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.