Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Toegepaste wetenschappen26762/1703/1920/2/54
Studiegids

Toegepaste wetenschappen

26762/1703/1920/2/54
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Toegepaste Wiskunde (3 studiepunten)
 • ICT-vaardigheden (Excel en VB) (3 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cuyvers Steven, Vanden Bulcke Carl, Van de Peer Filip, Verboven Nick, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Toegepaste Wiskundeop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
ICT-vaardigheden (Excel en VB)op 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 162,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Toegepaste Wiskunde
 • Formularia die aan de student bij het begin van een hoofdstuk worden aangeboden.
 • De powerpoint presentaties en oefeningopdrachten over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.
 • Oefening-oplossingen, die in digitale vorm worden aangeboden aan de student.
 • Noodzakelijk: wetenschappelijk rekenmachine.
ICT-vaardigheden (Excel en VB)

AP-Cursus ICT-vaardigheden, departement WT, opleiding Elektromechanica:

 • Deze bestaat uit een deel Visual Basic (ppt), en uit twee delen Excel: een deel "basis" bedoeld voor onafhankelijke zelfstudie, en een deel "Excel Vervolg" bedoeld voor verwerking tijdens de labosessies via coaching.

Digitaal leerplatform:

 • Op dit leerplatform zijn cursusdocumenten, extra materiaal, opdrachten en algemene informatie beschikbaar voor de student.
 • In de loop van module één of twee kan aanvullende informatie toegevoegd worden.
 • De student dient dit digitaal platform op regelmatige basis te raadplegen.

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT).

De student dient de nodige softwarepakketten (Excel en Visual Basic) te installeren op zijn eigen laptop voor het begin van de eerste les.

Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden via de link: http://examonitoring.ap.be alvorens het examen kan starten.