Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Procesautomatisering AUT26863/1703/1920/2/93
Studiegids

Procesautomatisering AUT

26863/1703/1920/2/93
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Meetsensoren (2 studiepunten)
 • Procesautomatisering (2 studiepunten)
 • Labo procesautomatisering (2 studiepunten)
 • Labo DCS (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Coremans Roel, Geerts Randy, Pauwels Bert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Meetsensorenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Procesautomatiseringop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo procesautomatiseringop 20 (tot op een tiende)Nee--
Labo DCSop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 208,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Mechatronica EN eerder ingeschreven voor Toegepaste wetenschappen EN eerder ingeschreven voor Elektronica.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Meetsensoren
 • AP Cursus 'Meetsensoren/Meettechnieken', departement WT - opleiding Elektromechanica.
 • PowerPoint presentaties die digitaal ter beschikking worden gesteld.
 • Notities en oefeningen zoals ze in de klas op het bord zijn verschenen, worden eveneens digitaal ter beschikking gesteld.
Procesautomatisering
 • AP Cursus 'Procesautomatisatie', departement WT - opleiding Elektromechanica;
 • Powerpointvoorstellingen (Slides) & Bordnota's ter beschikking via digitale leeromgeving;
 • extra info tijdens de lessen: 
  • P&I-D miniplant; 
  • verschillende tuning-regels; 
  • praktische industriĆ«le voorbeelden van in de les;
 • internetsites in cursus en lessen;
 • proefexamens ter beschikking via digitale leeromgeving.
Labo procesautomatisering
 • AP Cursus 'Labo Regeltechnieken', Departement WT - opleiding Elektromechanica;
 • handleidingen van de apparaten zijn beschikbaar in het labo en staan op de P-schijf;
 • didactische proefopstellingen in het labo;
 • apparaten voor het afregelen/instellen van transmitters en regelaars;
 • bestuurssysteem DCS DeltaV.
Labo DCS
 • DCS-cursus van Emerson, Delta-V
 • DCS-theoretisch basis- Emerson-info