Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Economie24990/1703/1920/1/42
Studiegids

Economie

24990/1703/1920/1/42
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
  • klimatisering
  • onderhoudstechnologie
  • procesautomatisering
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Verkoopsmanagement: Economie
 • Bachelor in het energiemanagement als Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze onderwijseenheid komen de belangrijkste begrippen uit de micro- en macro economie aan bod. Naast het interpreteren van balansgegevens, leer je ook een financiële argumentatie opstellen gebruikmakend van NPV, ROI. Je leert ook het verschil tussen EBIT en winst kennen. Toepassingen vanuit de theorie aan de actualiteit gebeuren gedurende het hoorcollege.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan macro-economische aggregaten interpreteren.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan belangrijke bedrijfseconomische parameters interpreteren zoals cash-flow, return-on-investment en total-cost-of-ownership.
De student kan de totstandkoming van marktprijzen in industriële markten en de invloed van overheidsinterventies op deze prijs inzichtelijk inschatten.
De student kan het producentengedrag, het consumentengedrag evenals de werking van de consumptie- en gezondheidsindex begrijpend verklaren op basis van economische wetmatigheden.
EM23: TCA Industriële verkoopscyclus
De student kan belangrijke bedrijfseconomische parameters interpreteren zoals cash-flow, return-on-investment en total-cost-of-ownership.
De student kan het producentengedrag, het consumentengedrag evenals de werking van de consumptie- en gezondheidsindex begrijpend verklaren op basis van economische wetmatigheden.
De student kan macro-economische aggregaten interpreteren.
EM25: TCA Marketing
De student kan de totstandkoming van marktprijzen in industriële markten en de invloed van overheidsinterventies op deze prijs inzichtelijk inschatten.

Leerinhoud

 • Micro-economie: prijsvorming, overheidsinvloeden, producentengedrag en bepaling van de optimale productie bij volmaakte mededinging.
 • Macro-economie: consumentengedrag en consumptie- en gezondheidsindex, de macro-economische aggregaten en hun samenhang.
 • Berekening van ROI en interpretatie van cash-flow, open calculaties en leercurven.
 • Het opstellen van een financieel ondernemingsplan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP cursus 'Economie 2019-2020' dep. WT-Elektromechanica: Rudi Geubels en Bart Vanbrabant; 

 • Powerpointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld;

 • voorbeeld oefeningen en voorbeeld examenvragen worden digitaal ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijke evaluatie

Toetsing (tekst)

Examen met een mix aan theorievragen en oefeningen. Voorbeeldexamenvragen worden behandeld tijdens de hoorcolleges en via het digitaal leerplatform ter beschikking gesteld.