Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Socio-juridische vorming28230/1703/1920/1/10
Studiegids

Socio-juridische vorming

28230/1703/1920/1/10
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak 3AUT_KLM_OHT_PRA
  • Keuzevak 3TCA
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Dossche Cédric
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Op wat moet er zeker worden gelet bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst? Wat zijn extra-legale voordelen? Heb ik als afgestudeerde student recht op vakantie? Wat houden de ISO-normen precies in? En hoe begin ik een eigen zaak?

Dit zijn slechts enkele vragen die zullen worden beantwoord in de les socio-economische vorming, een kennismaking met sociaal recht, sociaal zekerheidsrecht en kwaliteitsmanagement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan de basisprincipes van sociale wetgeving, sociale zekerheid en kwaliteitsmanagement begrijpend verklaren met eigen woorden.
De student kan de sociaal-economische, maatschappelijke en kwaliteitsgerichte discussies begrijpen, eraan deelnemen en de opgedane kennis transfereren naar de eigen werkomgeving.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan een realistische inschatting maken mbt de implicaties van sociaal-maatschappelijk gedrag in een bedrijfscontext.
EM10: Samenwerken
De student kan zijn professioneel handelen kaderen in een bredere sociale, maatschappelijk-economische context.

Leerinhoud

 • Sociale wetgeving: collectief arbeidsrecht (collectieve overlegorganen, CAO, bescherming van gezondheid en veiligheid van werknemers) en individueel arbeidrecht (essentiële bestanddelen van een arbeidsovereenkomst, soorten arbeidsovereenkomst, verplichtingen van werkgever en werknemer, proefbeding, schorsing van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst, einde van de arbeidsovereenkomst, arbeidsreglementering, sluiting van ondernemingen, studentenovereenkomst, aansprakelijkheid van de werkgever).
 • Sociale zekerheid: historiek, kenmerken, werking, voor- en nadelen, de RSZ, berekening van RSZ-bijdragen, arbeidsvoorziening, werkloosheidsreglementering, ziekteverzekering, pensioenen.
 • Bedrijfsbeheer: wat is een vennootschap? welke vormen bestaan er? hoe start ik een eigen zaak?
 • Kwaliteitsmanagement: begrip, kwaliteitskringen, IKZ, kwaliteitstechnieken en kwaliteitsmodellen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP Cursus 'Socio-juridische vorming', departement WT - opleiding Elektromechanica;
 • slides;
 • addenda die via de digitale leeromgeving worden geplaatst;
 • de leerstof die als ex-cursus informatie in de les wordt aangereikt.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.