Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Frans 129715/1698/1920/1/95
Studiegids

Taaltraining Frans 1

29715/1698/1920/1/95
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sterk Martine
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De tweede belangrijkste taal van het land en de meest gevraagde vreemde taal bij sollicitaties is niet meer vreemd: je basiskennis van het secundair wordt verstevigd, aangevuld en verrijkt. Spreken over en ontleden van actuele  teksten of uitzendingen over onderwerpen uit het dagelijkse leven is geen probleem meer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

INTERAGEREN
Je beheerst de basisgrammatica Frans in je contacten met Franstaligen om deel te nemen aan gesprekken over het dagelijkse leven en actuele eenvoudige onderwerpen. je kan de werkwoorden in de courante tijden vervoegen.
Je bereidt eenvoudige teksten of uitzendingen over alledaagse actuele onderwerpen uit de pers voor en vat ze mondeling samen. Indien nodig zoek je extra informatie over de onderwerpen.
INTERNATIONALISEREN
Je verwerft kennis over de cultuur in Frankrijk en Franstalig België
VERZAMELEN van informatie
Je verwerft kennis over de cultuur in Frankrijk en Franstalig België

Leerinhoud

  • Grammaire - l'emploi des modes et des temps
  • Vocabulaire progressif niveau intermediaire: hoofdstukken vermeld op studiewijzer die je vindt op het leerplatform digitap.
  • Inhoud en woordenschat van artikels en luisteroefeningen uit de actuele  teksten of oefeningen uit de Franstalige pers en syllabus.Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
Studiemateriaal DigitapVerplicht
SyllabusVerplicht
Grammaire progressive du français niveau intermédiaireVerplicht
  • Auteur: Gregoire e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaireVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges31,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen43,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Studenten worden geëvalueerd voor de voorbereiding en actieve inbreng bij de conversatielessen. Een lijst met de planning en verwachte voorbereiding staat op het digitaal leerplatform digitap
5% van de punten staan op het gemiddelde resultaat van de explio-oefeningen. (de lijst staat op het digitaal leerplatform)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00