Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Toolkit Nederlands 129714/1698/1920/1/61
Studiegids

Toolkit Nederlands 1

29714/1698/1920/1/61
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter, Vanderhaeghen Wilfried
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De vaardigheidstoets hands-on "Spreken" is een mondeling examen via Teams.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Schrijven

Je oefent autonoom met de Software Nederlandse Spelling Online. Je bereidt wekelijks de oefeningen voor we die in het practicum gezamenlijk verbeteren. Zo word je intensief gedrild de spellingsregels en de vervoeging van de werkwoorden.

Je analyseert edito's uit Vlaamse kranten, je leert daarbij het verschil tussen feiten en meningen. Van een aantal edito's maak je een korte indicatieve samenvatting.

Aan de hand van de verplichte lectuur breid je je woordenschat verder uit.

Spreken  

Je taalgebruik als journalist in spe is heel belangrijk en geeft je contactpersoon dadelijk een beeld van jou. Daarom is het essentieel dat je én correct én vlot spreekt in het Nederlands. Via oefeningen tijdens de contacturen en veel oefenen op jezelf buiten de contacturen werk je aan jouw audiobeeld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van BEELD & GELUID
je bent op de hoogte van de juiste woordaccenten zoals in het handboek wordt uitgelegd
Je vermijdt vaak voorkomende fouten in het mondeling gebruik van het Nederlands
CREËREN van TEKST
Je beheerst de spellingsregels en raadpleegt bij twijfel de juiste bronnen.
Je beschikt over een basiswoordenschat die je in staat stelt de actualiteit rond maatschappelijke thema's te volgen en te verslaan en je hebt de attitude deze woordenschat verder uit te breiden en daarvoor de juiste bronnen te raadplegen
Je corrigeert de spelling en interpunctie van je eigen kopij en die van anderen.
Je drukt je uit om je schriftelijk uit te drukken in correct gespelde standaardtaal.
Je vervoegt werkwoorden foutloos en beschikt daartoe over elementair inzicht in de structuur van de Nederlandse zin.
PROFESSIONALISEREN
Je beheerst de spellingsregels en raadpleegt bij twijfel de juiste bronnen.
Je beschikt over een basiswoordenschat die je in staat stelt de actualiteit rond maatschappelijke thema's te volgen en te verslaan en je hebt de attitude deze woordenschat verder uit te breiden en daarvoor de juiste bronnen te raadplegen
Je corrigeert de spelling en interpunctie van je eigen kopij en die van anderen.
Je vermijdt vaak voorkomende fouten in het mondeling gebruik van het Nederlands
Je vervoegt werkwoorden foutloos en beschikt daartoe over elementair inzicht in de structuur van de Nederlandse zin.
VERZAMELEN van informatie
Je vermijdt vaak voorkomende fouten in het mondeling gebruik van het Nederlands

Leerinhoud

Schrijven

1 Correct spellen (Spelling 2005 + Werkwoordsvorming)

2 Woordenschat uit Feitenkennis, van Hans Rosling, uit de Taalmails, Woordpost en Taallink en uit enkele hoofdstukken uit het Stijlboek.

3 Korte indicatieve samenvatting (KIS)

Aanwezigheid tijdens de contacturen is verplicht

Zie de Studiewijzer voor details.


Spreken

1 Veel voorkomende dialectfouten bij een selectie van klinkers en tweeklanken

2 Een aantal "Veelgehoorde fouten" uit Klink Klaar

3 Vlot brengen van nieuwsbulletins voor radio (waarbij vooral op dialect en articulatie wordt gelet)

Aanwezigheid tijdens de les is verplicht.

Zie de Studiewijzer voor details.

Studiematerialen (lijst)

Klein handboek spelling (met software Nederlandse spelling)Verplicht
  • Auteur: Johan De Schryver
Klink Klaar, uitspraak- en intonatiegids NederlansVerplicht
  • Auteur: Bernadette Timmermans

Studiematerialen (tekst): VerplichtStudiematerialen (tekst): Aanbevolen

7) Groene Boekje. Woordenlijst van de Nederlandse Taal. - uitgave 2005 of 2015

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on33,00Schrijven: Examen Correct spellen en Korte indicatieve samenvatting
Evaluatiecriteria spelling: fouten tegen vervoegingen beschouwen we als "zware overtredingen". Er worden op het examen en alle deelexamens 2 punten per werkwoordsfout van het totaal van het facet Schrijven. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)7,00Schrijven: digitaal examen "Woordenschat" (verplichte lectuur, taalmails, geziene teksten).
Evaluatiecriteria spelling: fouten tegen vervoegingen beschouwen we als "zware overtredingen". Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van "Toolkit Nederlands1 Schrijven") 2 punten afgetrokken per werkwoordsfout van het totaal van het facet Schrijven. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00Spreken: cijfergewicht van de testen, zie de Studiewijzer op Digitap
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Schrijven. Verplichte aanwezigheid en deelname aan de oefeningen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Schrijven: Digitaal examen: correct spellen, woordenschat en korte indicatieve samenvatting. Evaluatiecriteria spelling: fouten tegen vervoegingen beschouwen we als "zware overtredingen". Er worden op het examen en alle deelexamens 2 punten per werkwoordsfout van het totaal van het facet Schrijven. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Spreken: Nieuwsbulletins op basis van behandelde uitspraakregels en -vaardigheden.
Meer info in de Studiewijzer op Digitap

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
Schrijven 50%
Spreken 50%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.