Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Engels 129717/1698/1920/1/66
Studiegids

Taaltraining Engels 1

29717/1698/1920/1/66
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Os Cecile
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De kennistoets 75% schriftelijk examen wordt kennistoets 60% mondeling examen via Teams, de vaardigheidstoets hands-on 25% mondeling examen wordt vaardigheidstoets hands-on 40% mondeling examen via Teams. Bij de mondelinge examens kan ook gevraagd worden om tekst op te schrijven.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De meest vertrouwde wereldtaal is slechts schijnbaar eenvoudig. Nu moet je echt gaan voor een correcte uitspraak, een genuanceerde woordenschat, en een definitief verworven grammatica in spreeksituaties. Bovendien moet je courante journalistieke teksten kunnen samenvatten, becommentariëren en  eenvoudige teksten kunnen schrijven.

Begincompetenties (tekst)

B1

OLR-Leerdoelen (lijst)

CRE√čREN van TEKST
Je bent in staat je mening in correct Engels te verwoorden en (anderstalige) gesprekspartners te interviewen in het Engels.
Je kan grammaticaal correct geformuleerde Engelse zinnen schrijven
INTERAGEREN
Je bent in staat je mening in correct Engels te verwoorden en (anderstalige) gesprekspartners te interviewen in het Engels.
Je kan artikels uit de courante Britse en Amerikaanse kranten en tijdschriften lezen, je uitdrukken in eenvoudige situaties, gesproken Engels begrijpen en eenvoudige teksten schrijven.
Je begrijpt een radio of TV-programma of een tekst/krantenartikel, vat het mondeling of schriftelijk samen en becommentarieert het.
INTERNATIONALISEREN
Je kan een vreemde taal (Frans / Engels) mondeling en schriftelijk gebruiken voor journalistieke doeleinden.
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je begrijpt een radio of TV-programma of een tekst/krantenartikel, vat het mondeling of schriftelijk samen en becommentarieert het.
Je begrijpt Engelstalige teksten, debatten, gastsprekers, radio- en televisieprogramma's over eender welke en beroepsgerichte onderwerpen en kan erover communiceren in correct Engels.
Je kan met behulp van het internet artikels vergaren over actuele onderwerpen en een eigen kijk op de inhoud verwoorden in vlot Engels, zowel schriftelijk als mondeling
REFLECTEREN op MEDIA
Je begrijpt een radio of TV-programma of een tekst/krantenartikel, vat het mondeling of schriftelijk samen en becommentarieert het.
Je begrijpt Engelstalige teksten, debatten, gastsprekers, radio- en televisieprogramma's over eender welke en beroepsgerichte onderwerpen en kan erover communiceren in correct Engels.
SELECTEREN van nieuws
Je kan artikels uit de courante Britse en Amerikaanse kranten en tijdschriften lezen, je uitdrukken in eenvoudige situaties, gesproken Engels begrijpen en eenvoudige teksten schrijven.
Je kan met behulp van het internet artikels vergaren over actuele onderwerpen en een eigen kijk op de inhoud verwoorden in vlot Engels, zowel schriftelijk als mondeling
VERZAMELEN van informatie
Je kan een vreemde taal (Frans / Engels) mondeling en schriftelijk gebruiken voor journalistieke doeleinden.

Leerinhoud

  • Grammatica op elementary en intermediate level. Je leert de tijden van het werkwoord correct te gebruiken
  • Herhaling en uitbreiding van de huiswoordenschat. dmv zelfstudie en wekelijkse  conversatie-oefeningen, steeds gelinkt aan de actualiteit.
  • Je vat de nieuwsberichten op een correcte manier samen, zowel schriftelijk als mondeling.
  • Je leert een correcte uitspraak te hanteren

Studiematerialen (lijst)

Documenten op DigitapVerplicht
CursusVerplicht
FactfulnessVerplicht
  • Auteur: Hans Rosling
Words in Context woordenschatboekVerplicht
  • Auteur: Louise Carleton-Gertsch
English Grammar in UseVerplicht
  • Auteur: R. Murphy

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00Permanente evaluatie=15% (actieve deelname tijdens de lessen)
Mondelinge test=10%
AcademiejaarKennistoets75,00schriftellijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Cijfer voor mondelinge luik(Permanente evaluatie + mondelinge test samen ) wordt overgeheveld naar 2de examenperiode mits 50% van het totaal behaald werd.
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk examen