Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Junior class audio32907/1698/1920/1/80
Studiegids

Junior class audio

32907/1698/1920/1/80
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vanderhaeghen Wilfried
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 80,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het vak Junior class Audio leer je eerst een nieuwsbericht voor radio samenstellen en schrijven op basis van een persbericht. Om te beginnen analyseren we klassikaal nieuwsberichten van Radio1, StuBru ..., daarna ga je zelf aan de slag. In de loop van het semester werk je ook in een kleine groep aan je radioprogramma met o. a. een nieuwsbulletin en een dagklapper.

OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van BEELD & GELUID
Je bent in staat in een radiostudio nieuwsberichten, dagklapper en presentatie correct, vlot en in klankzuiver AN in te lezen.
Je bent in staat nieuws en dagklapper in een radioprogramma te presenteren.
CREËREN van TEKST
Je bent in staat een nieuwsbericht, dagklapper en presentatie voor radio te schrijven en dat in spreektaal.
Je bent in staat een zo economisch mogelijk woordgebruik te hanteren.
Je bent in staat hoofdpunten bij de nieuwsberichten te formuleren.
Je bent in staat in een radiostudio nieuwsberichten, dagklapper en presentatie correct, vlot en in klankzuiver AN in te lezen.
Je bent in staat nieuws en dagklapper in een radioprogramma te presenteren.
Je kunt een dagklapper en presentatie concipiëren voor radio op basis van grondige research.
Je kunt nieuwsberichten concipiëren voor radio, waarbij je uit een persbericht de essentiële informatie kan selecteren en ordenen van belangrijk naar minder belangrijk.
ORGANISEREN
Je bent in staat nieuws en dagklapper in een radioprogramma te presenteren.
PROFESSIONALISEREN
Je bent in staat een nieuwsbericht, dagklapper en presentatie voor radio te schrijven en dat in spreektaal.
Je bent in staat een zo economisch mogelijk woordgebruik te hanteren.
Je bent in staat hoofdpunten bij de nieuwsberichten te formuleren.
Je bent in staat in een radiostudio nieuwsberichten, dagklapper en presentatie correct, vlot en in klankzuiver AN in te lezen.
Je kunt een dagklapper en presentatie concipiëren voor radio op basis van grondige research.
Je kunt nieuwsberichten concipiëren voor radio, waarbij je uit een persbericht de essentiële informatie kan selecteren en ordenen van belangrijk naar minder belangrijk.
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je kunt een dagklapper en presentatie concipiëren voor radio op basis van grondige research.
SAMENWERKEN
Je bent in staat in een radiostudio nieuwsberichten, dagklapper en presentatie correct, vlot en in klankzuiver AN in te lezen.
Je bent in staat nieuws en dagklapper in een radioprogramma te presenteren.
SELECTEREN van nieuws
Je kunt een dagklapper en presentatie concipiëren voor radio op basis van grondige research.
Je kunt nieuwsberichten concipiëren voor radio, waarbij je uit een persbericht de essentiële informatie kan selecteren en ordenen van belangrijk naar minder belangrijk.

Leerinhoud

  • Opbouw van nieuwsberichten, dagklapper, agenda en presentatie voor radio.
  • Schriftelijk en mondeling taalgebruik in nieuwsberichten, dagklapper, agenda en presentatie voor radio.

Studiematerialen (lijst)

Schrijven voor radio en tvVerplicht
  • Auteur: Patrick pelgrims

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on80,00Tijdens het schriftelijk examen op pc zet je persberichten om naar nieuwsberichten voor radio.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00In kleine redactiegroepen neem je 1 tot 2 korte radioprogramma's op met daarin meerdere woorditems.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on80,00Tijdens het schriftelijk examen op pc zet je persberichten om naar nieuwsberichten voor radio
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Aan het begin van de tweede zittijd lever je een audiobestand in met daarop een ingelezen radionieuwsbericht. Je wordt in eerste instantie beoordeeld op correcte uitspraak.