Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Junior class online32926/1698/1920/1/47
Studiegids

Junior class online

32926/1698/1920/1/47
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De vaardigheidtoets hands-on (schrijfopdracht)
30% wordt vaardigheidtoets hands-on (schrijfopdracht, digitaal examen van thuis) 40%. De 10% kennistoets (woordenschat) valt weg.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: De toetsing wordt aangepast naar 100% vaardigheidstoets hands-on, digitaal van thuis.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je schrijft heldere en lezersgerichte artikels die geschikt zijn voor schermlezen (journalistiek.ap.be en dentriangel.be) en die de aandacht van de lezer/sitebezoeker trekken en vasthouden.

Je maakt kennis met onlinekranten en –bladen en schrijft eenvoudige nieuwsitems voor nieuwssites en online magazines. 

Je schrijft ook voor de onlinekanalen van bestaande bladen en kranten (conversieoefeningen)

Je maakt korte smartphonefilmpjes voor journalistiek.ap.be.

Je schrijft korte getuigenissen uit.

Je experimenteert in de loop van een semester met de toonzetting van een eigen blog.

Je hebt de gewoonte om je woordenschat uit te breiden aan de hand van vakgerichte lectuur.

OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van TEKST
Je bent in staat een goed gestructureerd nieuwsbericht samen te stellen op basis van een persbericht zowel geschreven media als voor online en kunt ook vlot de omzetting maken tussen de twee
Je bent in staat eenvoudige teksten te schrijven in een correcte, vlotte heldere taal voor diverse media
Je bent in staat moeilijkere inhouden weer te geven in een vlotte en heldere schrijftaal.
Je bent in staat stijlkenmerken in journalistieke teksten op te merken en te beschrijven en je hebt oog voor de verschillen tussen papier en online
Je hebt inzicht in de opbouw van een tekst: alinea's, alineaverbanden en veel voorkomende tekstpatronen, en je kan ook eigen teksten goed structureren
Je kent en herkent de journalistieke genres
Je ontwikkelt het vermogen je eigen tekst kritisch te herwerken en de stijl ervan soepel te variëren
PROFESSIONALISEREN
Je bent in staat een goed gestructureerd nieuwsbericht samen te stellen op basis van een persbericht zowel geschreven media als voor online en kunt ook vlot de omzetting maken tussen de twee
Je bent in staat eenvoudige teksten te schrijven in een correcte, vlotte heldere taal voor diverse media
Je bent in staat moeilijkere inhouden weer te geven in een vlotte en heldere schrijftaal.
Je bent in staat stijlkenmerken in journalistieke teksten op te merken en te beschrijven en je hebt oog voor de verschillen tussen papier en online
Je bent vertrouwd met de belangrijkste onlinemedia en hebt oog voor hun stijlverschillen
Je hanteert een basiswoordenschat die je toegang geeft tot de actualiteit en het journalistieke beroep
Je hebt inzicht in de opbouw van een tekst: alinea's, alineaverbanden en veel voorkomende tekstpatronen, en je kan ook eigen teksten goed structureren
Je kent en herkent de journalistieke genres
Je ontwikkelt het vermogen je eigen tekst kritisch te herwerken en de stijl ervan soepel te variëren
VERZAMELEN van informatie
Je bent vertrouwd met de belangrijkste onlinemedia en hebt oog voor hun stijlverschillen
Je hanteert een basiswoordenschat die je toegang geeft tot de actualiteit en het journalistieke beroep

Leerinhoud

  1 Voeren van individuele blog over een zelfgekozen thema

  2 Observeren van en produceren voor onlinemedia (kranten en magazines)

  3 Conversie van geschreven naar onlinekranten en -magazines (observeren en produceren)

  4 Woordenschat: Taalmail, Taalpost, Taallink en de woordenschat uit de besproken artikels

  5 Productie van smartphonefilmpjes
  6 Korte interviews verwerken tot getuigenissen

 

  Personal journalism : Bij het semesterbegin ben je al gestart met het bijhouden van een individuele (maar themagerichte) blog waarin je met vaste frequentie uitdrukking geeft aan skills en looks die aanslaan bij een doelgroep die je voor ogen hebt. Je ontwikkelt in de loop van het semester een passende  toonzetting en leert verschillende media te integreren. Je maakt kennis met de do’s-en-don’ts van  journalistieke blogs.

  Online only: Je bent vertrouwd met toonaangevende Vlaams / Nederlandse onlinenieuwssites en magazines en schrijft eenvoudige artikels voor beide.

  Conversie Geschreven Media / Online: Je bestudeert de redactionele websites van kranten en bladen en bent in staat om eenvoudige conversie-oefeningen te maken van papieren kranten en magazines naar online.

    
  Aanwezigheid tijdens de contacturen is verplicht.

Studiematerialen (lijst)

Stijlboek de StandaardVerplicht€ 25,00
 • Auteur: LUDO PERMENTIER

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Personal blog (produceren): 30 %Vanaf de eerste lesdag ben je gestart met bloggen en heb je een e-mail met je blogadres naar de lector gestuurd.Tijdens de les krijg je feedback op de voortgang van je blog.De frequentie van de feedbackmomenten is altijd verbonden met de aanwezigheid in de les en is afhankelijk van de groepsgrootte. Het beoordelingscijfer wil een weergave zijn van het schrijfproces: het houdt rekening met de frequentie en de kwaliteit van de posts, niet met het eindresultaat.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Procesevaluatie van schrijfopdrachten en taken: 30 %
Tijdens de les krijg je feedback op de schrijfopdrachten en taken. Aanwezigheid tijdens de contacturen is verplicht. Feedback wordt gegeven op de opdracht van de lopende week en stuurt het schrijfproces.
De frequentie van de feedbackmomenten is altijd verbonden met de aanwezigheid in de les en is afhankelijk van de groepsgrootte. Het beoordelingscijfer wil een weergave zijn van het schrijfproces, niet van het resultaat
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Schrijfopdracht: 30 %
Evaluatiecriteria spelling --- Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Online media) 2 punten op 20 afgetrokken per werkwoordsfout! Voor regelfouten trekken we 1 punt op de 20 af.
AcademiejaarKennistoets10,00Woordenschat (examen juni)
Evaluatiecriteria spelling --- Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Online media) 2 punten op 20 afgetrokken per werkwoordsfout! Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Personal blog (produceren)
Vanaf dag 1 van de zomervakantie ben je gestart met bloggen en heb je de lector een e-mail met je blogadres toegestuurd. Het beoordelingscijfer wil een weergave zijn van het schrijfproces: het houdt rekening met de frequentie en de kwaliteit van de posts, niet met het eindresultaat.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Examen met diverse schrijfopdrachten: nieuwsbericht, 'babbeltaal' omzetten naar soepel Nederlands, kop en intro bedenken...
Evaluatiecriteria spelling --- Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Online media) 2 punten op de 20 afgetrokken per werkwoordsfout ! Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Examen: woordenschat
Evaluatiecriteria spelling --- Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Online media) 2 punten op de 20 afgetrokken per werkwoordsfout! Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.