Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Junior class tekst en beeld32906/1698/1920/1/46
Studiegids

Junior class tekst en beeld

32906/1698/1920/1/46
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 81,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De vaardigheidstoets handson (100%) is een digitaal examen van thuis.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.”

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een nieuwsbericht is het basisgenre van de journalistiek. Je bestudeert de opbouw van nieuwsberichten, en op basis van persberichten schrijf je zelf eenvoudige nieuwsberichten. Intussen worden je schriftelijk taalgebruik en formuleervaardigheid steeds nauwkeuriger en hanteer je een toonzetting typisch voor de informatieve taal van een nieuwsbericht.

Je neemt korte interviews af en verwerkt die tot compacte getuigenissen.

Je gaat in de onmiddellijke omgeving van de school op jacht naar nieuws en gebruikt daarvoor de criteria voor nieuwswaardigheid: afzender, belangstelling, afstand...

Je bestudeert de stijl van de belangrijkste Vlaamse gedrukte media (=observeren), zowel van kranten als van bladen: wat onderscheidt een kwaliteitskrant van een populaire, hoe bereik je een specifieke doelgroep van een blad? Daarbij leer je een aantrekkelijke en afwisselende stijl te hanteren die past bij medium en aanslaat bij de doelgroep (=produceren).

OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van TEKST
Je geeft moeilijkere inhouden weer in een vlotte en heldere schrijftaal.
Je hebt inzicht in de opbouw van een tekst: alinea's, alineaverbanden en veel voorkomende tekstpatronen, en je structureert ook eigen teksten adequaat
Je herkent en benoemt taalhandelingen in een tekst. Je maakt zo syntheses van de gedachtegang uit opiniërende krantenartikels
Je kent en herkent de journalistieke genres
Je ontwikkelt gevoel voor de specifieke taal en stijl van verschillende kranten en bladen en leert die ook zelf te hanteren
Je ontwikkelt het vermogen je eigen tekst kritisch te herwerken en de stijl ervan soepel te variëren
Je redigeert eenvoudige teksten in een correcte, vlotte heldere taal
Je stelt een goed gestructureerd nieuwsbericht samen op basis van een persbericht zowel voor een kwaliteitskrant als voor een populaire krant
Je vat krantenartikels vlug en efficiënt samen
PROFESSIONALISEREN
Je geeft moeilijkere inhouden weer in een vlotte en heldere schrijftaal.
Je hebt inzicht in de opbouw van een tekst: alinea's, alineaverbanden en veel voorkomende tekstpatronen, en je structureert ook eigen teksten adequaat
Je herkent en benoemt taalhandelingen in een tekst. Je maakt zo syntheses van de gedachtegang uit opiniërende krantenartikels
Je kent en herkent de journalistieke genres
Je ontwikkelt gevoel voor de specifieke taal en stijl van verschillende kranten en bladen en leert die ook zelf te hanteren
Je ontwikkelt het vermogen je eigen tekst kritisch te herwerken en de stijl ervan soepel te variëren
Je redigeert eenvoudige teksten in een correcte, vlotte heldere taal
Je stelt een goed gestructureerd nieuwsbericht samen op basis van een persbericht zowel voor een kwaliteitskrant als voor een populaire krant
Je vat krantenartikels vlug en efficiënt samen

Leerinhoud

Je schrijft nieuwsberichten op basis van een persartikel of researchmateriaal.

Je verwerkt korte interviews tot vlot geschreven stukjes.

Je gaat op jacht naar nieuws in de buurt rond de school.

'Vlaamse gedrukte pers' (VGP) : onderzoeken van de Vlaamse kanten en bladen (observeren) in combinatie met eenvoudige schrijf- en stijloefeningen (produceren) in functie van deze bladen en hun doelgroep. Dit hoofdstuk loopt parallel met de vorige twee. Het bedoelt een theoretisch kader te bieden voor beide schrijfoefeningen (nieuwsbericht en hoofdartikel).

Studiematerialen (lijst)

FeitenkennisVerplicht
  • Auteur: Hans Rosling
Stijlboek de StandaardVerplicht€ 25,00
  • Auteur: LUDO PERMENTIER

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing7,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,00Permanente evaluatie van het schrijfproces. Aanwezigheid tijdens de contacturen is verplicht. Feedback wordt gegeven op de opdracht van de lopende week en stuurt het schrijfproces. De frequentie van de feedbackmomenten is altijd verbonden met de aanwezigheid in de les en is afhankelijk van de groepsgrootte. Het beoordelingscijfer wil een weergave zijn van het schrijfproces, niet van het resultaat.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on60,00Twee examenmomenten in de loop van het semester: nieuwsbericht en getuigenis (telkens 2 lestijden) 60%p --- Evaluatiecriteria spelling --- Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Tekst en beeld) 2 punten op 20 afgetrokken per werkwoordsfout ! Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Examen: nieuwsbericht en getuigenis (examenduur: 3 lestijden) --- Evaluatiecriteria spelling --- Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Tekst en beeld) 2 punten op 20 afgetrokken per werkwoordsfout ! Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.