Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medialandschap 128171/1698/1920/1/76
Studiegids

Medialandschap 1

28171/1698/1920/1/76
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Medialandschap 1 geeft je een inleiding in de journalistiek en het medialandschap in Vlaanderen.

Je weet hoe een redactie werkt, je kent de vakterminologie.

Je bent vertrouwd met de verschillende mediagroepen in Vlaanderen en de media waarvan zij eigenaar zijn. Je weet waarvoor elk medium staat en wat haar doelgroep is. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je bent vertrouwd met de belangrijkste Vlaamse dag- en weekbladen en hebt oog voor hun stijlverschillen
Je kent de Vlaamse kranten, radio- en televisiezenders en hun doelgroepen en doelstellingen.
REFLECTEREN op MEDIA
Je begrijpt hoe die media zich tegenover elkaar verhouden.
Je bent vertrouwd met de belangrijkste Vlaamse dag- en weekbladen en hebt oog voor hun stijlverschillen
Je kan radio en televisie als communicatiekanalen kaderen in het medialandschap in de ruime zin.
Je kent de historiek en het belang van de verschillende media.
Je kent de Vlaamse kranten, radio- en televisiezenders en hun doelgroepen en doelstellingen.
Je kent het Vlaamse radio en televisielandschap.
Je maakt kennis met een aantal marketingbegrippen die ook voor journalisten belangrijk zijn
Je ontwikkelt een "feeling" voor media.
Je verwerft een inzicht in de Vlaamse media en mediagroepen.
Je verwerft inzicht in de verschillende facetten van de journalistiek en de media

Leerinhoud

Wie is de journalist in Vlaanderen?

Wat  is de werkomgeving van de journalist?

Nieuwsgaring en nieuwsselectie

Wat kan en wat kan niet in de journalistiek ( inl. deontologie)?

Beroepsverenigingen en belangenorganisaties

Invloed marketing

Mediahuizen in Vlaanderen

Belangrijkste media + trends

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Journalistiek: inleiding tot het vak (Goris/Delforge)Verplicht
  • Auteur: Ria Goris, Guy Delforge

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen.