Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Actualiteit in perspectief29723/1698/1920/1/76
Studiegids

Actualiteit in perspectief

29723/1698/1920/1/76
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Elsen Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Kennistoets 100% wordt vervangen door Kennistoets 50% digitaal examen van thuis + 50%reflectieopdracht permanente evaluatie.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: De kennistoets 100% is een digitaal examen van thuis.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert de ingewikkelde en bewogen actualiteit vanuit een historisch inzicht begrijpen en verklaren.De politieke, sociale en economische context spelen daarbij telkens een rol.

OLR-Leerdoelen (lijst)

REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je analyseert de rol en de betekenis van het syndicalisme.
Je legt verbanden tussen de huidige economische crisis en de Grote Depressie van de jaren dertig.
Je toont aan dat de implosie van de SU en de val van de Berlijnse muur een einde maakte aan de bipolaire wereld.
Je toont aan dat de Verlichting de basis is van ons westers denken.
Je verklaart waarom de Franse Revolutie en de oorlogen van Napoleon een blijvende stempel hebben gedrukt op Europa en legt verbanden met het bloedbad van de Arabische landen.
Je verklaart waarom liberalisme en nationalisme kan leiden tot opstanden en conflicten.
Je ziet het verband tussen de econmische crisis en de opkomst van extreme partijen.

Leerinhoud

Grondslagen van de Verlichting.
Liberalisme en Nationalisme doen nieuwe staten ontstaan.
Het Socialisme en de arbeidersbewegingen.
De vestiging van het Communisme.
Wereldoorlog I
Opkomst van rechts-totalitaire regimes.
De grote economische crisis vande jaren '30
Wereldoorlog II
Ontstaan en afbouw van de Koude Oorlog.+ verbanden met actuele gebeurtenissen 

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00