Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Mediabad29725/1698/1920/1/47
Studiegids

Mediabad

29725/1698/1920/1/47
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 60,30 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Meteen vanaf het eerste jaar Journalistiek kiezen we resoluut voor praktijk. Na de herfstvakantie loopt project 1: Mediabad.  Gedurende een lesvrije projectweek werk je in kleine redacties aan een journalistiek product. Daarin onderzoek je hoe Vlaamse media berichten over de actualitiet. En in een mondelinge presentatie leg je uit waarom ze dat zo doen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

ORGANISEREN
Je rapporteert je uiteindelijke conclusies mondeling.
Je werkt in groep.
PROFESSIONALISEREN
je volgt het nieuws en de actualiteit
REFLECTEREN op MEDIA
Je gebruikt je blog voor verslaggeving.
Je rapporteert je uiteindelijke conclusies mondeling.
Je volgt en duidt de actualiteit.
Je werkt in groep.
SAMENWERKEN
Je gebruikt je blog voor verslaggeving.
Je rapporteert je uiteindelijke conclusies mondeling.
Je volgt en duidt de actualiteit.
Je werkt in groep.
VERZAMELEN van informatie
je volgt het nieuws en de actualiteit

Leerinhoud

  • Actualiteit : op de voet volgen van het nieuws.
  • Medialandschap : verschillende kanalen bestuderen en vergelijken
  • projectweek Mediabad

Studiematerialen (lijst)

TV programma'sVerplicht
InfobrochureVerplicht
diverse bronnen zoals boeken, kranten, interviews, internet, documentaires, recensies, ...Verplicht
Sociale media: Twitter, Facebook,...Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,30 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren40,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Opdracht in kleine redactiegroepen tijdens een week in het academiejaar. Meer info en brochure tijdens de contacturen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00Individuele opdracht. Zie infobrochure.