Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Frans 229716/1698/1920/1/32
Studiegids

Taaltraining Frans 2

29716/1698/1920/1/32
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sterk Martine
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Kennistoets 70% schriftelijk examen wordt Kennistoets 60% online mondeling examen, waarbij ook gevraagd kan worden om tekst op te schrijven. Kennistoets permanent (Permanente evaluatie) 30% wordt 40% (5%explio-oefeningen + 10% deelname conversatielessen + 10%presentatie + 15% digitale toets).

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: Het schriftelijk examen (85%) is een digitaal examen van thuis. De mondelinge presentatie (10%) gebeurt via Teams.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De tweede belangrijkste taal van het land en de meest gevraagde vreemde taal bij sollicitaties is je niet meer vreemd: je basiskennis van het secundair en taaltraining Frans1 wordt verstevigd en  aangevuld . Spreken over en ontleden van actuele journalistieke teksten en uitzendingen is geen probleem meer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

INTERAGEREN
Je begrijpt een gesprek, radio- en tv programma's in standaardtaal over algemene en  actuele  onderwerpen.
Je beheerst alle onderwerpen van de  basisgrammatica Frans in je contacten met Franstaligen.
Je bereidt teksten of uitzendingen over alledaagse actuele onderwerpen uit de pers voor en vat ze samen. Je geeft je mening op een gestructureerde manier.
INTERNATIONALISEREN
Je verwerft kennis over de cultuur in Frankrijk en Franstalig België
VERZAMELEN van informatie
Je verwerft kennis over de cultuur in Frankrijk en Franstalig België

Leerinhoud

  • Grammaire - voor de behandelde onderwerpen zie studiewijzer digitap
  • Vocabulaire progressif niveau intermédiaire zie studiewijzer digitap
  • Inhoud en woordenschat van de behandelde artikels en luisteroefeningen  

Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
SyllabusVerplicht
Grammaire progressive du français niveau intermédiaireVerplicht
  • Auteur: Gregoire e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaireVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges31,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen43,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00schriftelijk examen
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00Je bereidt de conversatielessen voor en je wordt geëvalueerd op je voorbereiding en actieve inbreng. (10%)Je krijgt een schriftelijke test (5%) Je geeft een individuele presentatie van een vooraf afgesproken onderwerp. (zie digitap) (10%)
5% van de punten staan op de explio-oefeningen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,0085% van de punten staan op het schriftelijke examen.
15% van de permanente evaluatie examenperiode 1 (presentatie 10%+ oefeningen explio 5%) kunnen worden overgedragen naar examenperiode 2 op voorwaarde dat je geslaagd bent voor die onderdelen Indien je niet geslaagd was voor die onderdelen kan je de oefeningen explio maken en een opgegeven onderwerp presenteren tijdens examenperiode 2.