Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Engels 229718/1698/1920/1/03
Studiegids

Taaltraining Engels 2

29718/1698/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Os Cecile
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

 Je diept je kennis van de basisgrammatica en de basiswoordenschat verder uit.
 Door middel van teksten en video- en audiomateriaal raak je gaandeweg vertrouwd met de Angelsaksische berichtgeving en leer je je eigen commentaar in het Engels op correcte en genuanceerde wijze weer te geven, zowel schriftelijk als mondeling.


Begincompetenties (tekst)

Credit Taaltraining 1

OLR-Leerdoelen (lijst)

CRE√čREN van TEKST
Je bent in staat je mening in correct Engels te verwoorden en (anderstalige) gesprekspartners te interviewen in het Engels.
Je kan nieuwe woordenschat assimileren en actief gebruiken in een nieuwe context.
INTERAGEREN
Je bent in staat je mening in correct Engels te verwoorden en (anderstalige) gesprekspartners te interviewen in het Engels.
Je kan nieuwe woordenschat assimileren en actief gebruiken in een nieuwe context.
Je begrijpt een radio of TV-programma of een tekst/krantenartikel, vat het mondeling of schriftelijk samen en becommentarieert het.
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je begrijpt een radio of TV-programma of een tekst/krantenartikel, vat het mondeling of schriftelijk samen en becommentarieert het.
Je begrijpt Engelstalige teksten, debatten, gastsprekers, radio- en televisieprogramma's over eender welke en beroepsgerichte onderwerpen en kan erover communiceren in correct Engels.
Je kan nieuwe woordenschat assimileren en actief gebruiken in een nieuwe context.
REFLECTEREN op MEDIA
Je begrijpt een radio of TV-programma of een tekst/krantenartikel, vat het mondeling of schriftelijk samen en becommentarieert het.
Je begrijpt Engelstalige teksten, debatten, gastsprekers, radio- en televisieprogramma's over eender welke en beroepsgerichte onderwerpen en kan erover communiceren in correct Engels.

Leerinhoud

 

UItbreiding van de basisgrammatica: conditional, passive, prepositions, plural of nouns.

Je leert de gespecialiseerde woordenschat i.v.m de keuzerichting.

Je vat een Engelstalig artikel correct samen en leert er een genuanceerd commentaar op te leveren, zowel schriftelijk als mondeling

Je leert je uitspraak verder te vervolmaken.

Studiematerialen (lijst)

Documenten op DigitapVerplicht
CursusVerplicht
FactfulnessVerplicht
  • Auteur: Hans Rosling
Words in Context woordenschatboekVerplicht
  • Auteur: Louise Carleton-Gertsch
English Grammar in UseVerplicht
  • Auteur: R. Murphy

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00
AcademiejaarKennistoets75,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Cijfer van mondelinge luik (P.E. + mondelinge test samen) wordt overgeheveld naar tweede zit als 50% van het totaal werd behaald.
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk examen