Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Interviewen 127012/1698/1920/1/52
Studiegids

Interviewen 1

27012/1698/1920/1/52
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vanderhaeghen Wilfried
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Interviewen1 start met het klassikaal beluisteren en analyseren van korte, actuele en informatieve interviews. Daarna maak je minstens 2 korte informatieve interviews die in kleine groepjes individueel worden beluisterd en beoordeeld. Voor elk interview schrijf je een intro met daarin o.a. onderwerp, invalshoek, interviewee en link met de actualiteit. Indien nodig zorg je ook voor een afsluitende tekst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van BEELD & GELUID
Je beheerst de elementaire interviewtechnieken en kunt eigen interviewproducten of die van anderen kritisch beoordelen
Je bent in staat in een kort informatief interview de nieuwswaarde, invalshoek en afbakening van het thema te bepalen en te realiseren
Je bent in staat je in spreek- en leessituaties uit te drukken in een klankzuiver AN
CREËREN van TEKST
Je beheerst de elementaire interviewtechnieken en kunt eigen interviewproducten of die van anderen kritisch beoordelen
ORGANISEREN
Je beheerst de elementaire interviewtechnieken en kunt eigen interviewproducten of die van anderen kritisch beoordelen
Je bent in staat in een kort informatief interview de nieuwswaarde, invalshoek en afbakening van het thema te bepalen en te realiseren
PROFESSIONALISEREN
Je beheerst de elementaire interviewtechnieken en kunt eigen interviewproducten of die van anderen kritisch beoordelen
Je bent in staat in een beperkt tijdsbestek over actuele onderwerpen relevante informatie te verkrijgen van een respondent
Je bent in staat in een kort informatief interview de nieuwswaarde, invalshoek en afbakening van het thema te bepalen en te realiseren
Je bent in staat je in spreek- en leessituaties uit te drukken in een klankzuiver AN
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je beheerst de elementaire interviewtechnieken en kunt eigen interviewproducten of die van anderen kritisch beoordelen
Je bent in staat in een beperkt tijdsbestek over actuele onderwerpen relevante informatie te verkrijgen van een respondent
SELECTEREN van nieuws
Je beheerst de elementaire interviewtechnieken en kunt eigen interviewproducten of die van anderen kritisch beoordelen
VERZAMELEN van informatie
Je bent in staat in een beperkt tijdsbestek over actuele onderwerpen relevante informatie te verkrijgen van een respondent

Leerinhoud

'Kort (kritisch) informatief interview' : inleiding op kort informatief interview + oefeningen + minstens 2 opdrachten met feedback.

Studiematerialen (lijst)

Cursusmateriaal via lectorVerplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Aanrader: 'Klink klaar Uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands' van Bernadette Timmermans

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Op basis van interviewopdrachten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Op basis van interviewopdrachten