Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Economische topics29724/1698/1920/1/13
Studiegids

Economische topics

29724/1698/1920/1/13
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van den Broeck Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De 100% kennistoets is een digitaal examen van thuis.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De meest ingrijpende kracht in de moderne samenleving moet een stuk doorzichtiger worden voor jou. (Kranten)artikels met economische inslag klinken niet langer vreemd en je doorziet vanaf nu de economisch-maatschappelijke verschijnselen, zowel nationaal als internationaal. Je zal inzicht verwerven in de werking van de markteconomie waarbij het gedrag van consumenten en ondernemers bepalend is voor de prijsvorming. De macro-economische omgeving waarin gezinnen en bedrijven actief zijn en de relaties met de overheid en het buitenland worden verduidelijkt aan de hand van de economische kringloop. Hier zie je niet alleen hoe goederen en diensten hun weg vinden naar de koper maar vooral hoe geld circuleert onder vorm van inkomen, belastingen, kredieten, schulden aan het buitenland enz. Speciale aandacht gaat uit naar economische topics zoals werkloosheid, de loononderhandelingen en indexering, de vergrijzing, de economische en financiële crisis, de rol van de ECB en de eurozone, inflatie en deflatie, de geld- en vermogensmarkt, monetair beleid, begrotings- en milieubeleid. Je redeneringsvermogen en kritische denkvermogen zijn belangrijk. Het gebruik van grafieken, tabellen en formules, waarvoor een minimale wiskundige kennis wordt verondersteld, zal je onder de knie krijgen via oefeningen die geïntegreerd worden in de lessen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je begrijpt de economische berichtgeving in de media en ziet het belang in van een aantal economisch-maatschappelijke verschijnselen en vraagstukken. Deze kan je analyseren en kritisch benaderen.
Je hanteert begrippen van micro- en macro-economie en legt verbanden met de actualiteit.
Je kan a.d.h.v. recente artikels de economische gevolgen inschatten van actuele gebeurtenissen en politieke beslissingen.
Je kan recente economische cijfergegevens verzamelen en interpreteren.
SAMENWERKEN
Je hebt interesse in de economisch actualiteit in België, Europa en de wereld en herkent het belang hiervan voor jezelf als consument en toekomstig werknemer.
VERZAMELEN van informatie
Je begrijpt de economische berichtgeving in de media en ziet het belang in van een aantal economisch-maatschappelijke verschijnselen en vraagstukken. Deze kan je analyseren en kritisch benaderen.
Je hanteert begrippen van micro- en macro-economie en legt verbanden met de actualiteit.
Je hebt interesse in de economisch actualiteit in België, Europa en de wereld en herkent het belang hiervan voor jezelf als consument en toekomstig werknemer.
Je kan a.d.h.v. recente artikels de economische gevolgen inschatten van actuele gebeurtenissen en politieke beslissingen.
Je kan recente economische cijfergegevens verzamelen en interpreteren.

Leerinhoud

 • Inleiding
 • Consumentengedrag : invloed van prijs- en loonontwikkelingen, het bestedings- en spaargedrag in België, de consumptieprijsindex.
 • Producentengedrag: de kosten- en opbrengstenstructuur van een bedrijf, winstmaximalisatie, breakevenomzet 
 • De prijsvorming : wet van vraag en aanbod, de verschillende marktvormen.
 • Evolutie van de Belgische economie in Europees perspectief en het nationaal inkomen (bbp); macro-economische gegevens van de Belgische economie. De huidige economische toestand in België, Europa en wereldwijd.
 • De werkgelegenheid : de arbeidsmarkt, werkloosheid, loononderhandelingen en concurrentievermogen.
 • Geld, monetair beleid en inflatie : de eurozone, inflatie- en deflatiegevaar. Huidige begrotingsbeleid.
 • Het internationale betalingsverkeer : de wisselmarkt, wisselkoersen, de EMU : de bankenunie, de economische unie en de begrotingsunie. Oorzaken, gevolgen en bestrijding van de financiële en economische crisis.
 • Conjunctuur, economische groei en milieubeleid.

Studiematerialen (lijst)

Slides JOUVerplicht
video-en/of audiomateriaalVerplicht
Economie Vandaag (nieuwste versie)Verplicht
 • Auteur: Sonia De Velder, Ivan De Cnuydt
diverse bronnen zoals boeken, kranten, interviews, internet, documentaires, recensies, ...Verplicht
Internet:Verplicht€ 50,00
WebsiteVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Het schriftelijk examen bestaat uit kennis-, inzichtvragen en toepassingen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Het schriftelijk examen bestaat uit kennis-, inzichtvragen en toepassingen