Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Cityjournalism29726/1698/1920/1/81
Studiegids

Cityjournalism

29726/1698/1920/1/81
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 150,00

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Projectopdracht 100%, de presentatie wordt vervangen door een alternatieve opdracht.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Junior class audio EN simultaan te volgen met Junior class video EN simultaan te volgen met Junior class tekst en beeld EN simultaan te volgen met Junior class online) OF (geslaagd of getolereerd voor Junior class audio EN geslaagd of getolereerd voor Junior class video EN geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld EN geslaagd of getolereerd voor Junior class online).

Korte omschrijving

Met je redactiegroep volg je een aantal weken de actualiteit in een stad buiten Vlaanderen. Je kiest één actuele gebeurtenis uit en brengt daarover verslag uit op het gebied van audio, video en gedrukte media. Je moet dus ter plekke gaan voor o.a. interviews en audio- en beeldopnames. Daarvan maak je een online dossier en dat presenteer en pitch je voor een jury.

OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
Je slaagt er in om een journalistiek product op een eigen creatieve manier volledig voor te bereiden.
INTERNATIONALISEREN
Je gaat de straat op en zoekt naar concrete situaties en feiten die een antwoord geven op je vraagstellingen.
je leert het media-aanbod in een stad kennen
ORGANISEREN
je plant en organiseert het project (bezoek aan een stad)
PROFESSIONALISEREN
Je kan je bevindingen schriftelijk en mondeling motiveren en verdedigen
je volgt actief het nieuws en de actualiteit
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je benadert het gekozen onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.
REFLECTEREN op MEDIA
je leert het media-aanbod in een stad kennen
SAMENWERKEN
je leert werken in een kleine redactiegroep
Je vindt en selecteert-in functie van een bepaald journalistiek product -op een kritische manier informatie van een maatschappelijk probleem.
SELECTEREN van nieuws
Je kan je bevindingen schriftelijk en mondeling motiveren en verdedigen
Je vindt en selecteert-in functie van een bepaald journalistiek product -op een kritische manier informatie van een maatschappelijk probleem.
VERZAMELEN van informatie
Je benadert het gekozen onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.
Je gaat de straat op en zoekt naar concrete situaties en feiten die een antwoord geven op je vraagstellingen.
je volgt actief het nieuws en de actualiteit

Leerinhoud

Je leert werken in kleine redactiegroepen van gemiddeld vier studenten. Elke groep krijgt een coach die de groep begeleidt, maar niet verantwoordelijk is voor het resultaat.
Je leert je werk spreiden doorheen het semester.
Je stapt uit je comfortzone. Daarvoor kies je met je groep een voor jullie bereikbare stad buiten Vlaanderen, waar je je opdracht kan uitvoeren. Daarvoor volg je de actualiteit in verschillende media, zowel lokaal/regionaal als nationaal.
Je doet research naar een niet-Vlaams onderwerp: je bent in staat om relevante bronnen te vinden en hiermee op kritische wijze om te gaan. Je leert een grote hoeveelheid informatie verwerken tot een researchdossier.

Je kan met de gevonden info een product over je onderwerp pitchen voor een eindredacteur.
Je kan je bevindingen schriftelijk en mondeling motiveren en verdedigen.

Actualiteit : op de voet volgen van het nieuws.

Studiematerialen (lijst)

InformatiebrochureVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen75,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Presentatie staat op 75% en dossier op 25% van de punten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Presentatie staat op 75% en dossier op 25% van de punten