Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Journalistiek Frans 129737/1698/1920/1/67
Studiegids

Journalistiek Frans 1

29737/1698/1920/1/67
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sterk Martine
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 79,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Mobiliteit: Project 4 A travers les frontières OF geslaagd of getolereerd voor Mobiliteit: Project 4 A travers les frontières).

Korte omschrijving

Het Frans geeft steeds meer van zijn geheimen prijs. Je kijkt naar tv, luistert naar de radio, leest Franstalige kranten. En daar blijft het niet bij. Je begrijpt en bespreekt Franse berichten. En je kan Franse artikels vlot samenvatten. Zo kan je in alle beroepssituaties communiceren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

INTERAGEREN
Door de uitbreiding van de passieve woordenschat zet je Franstalige artikels over de behandelde onderwerpen om naar het Nederlands.
Je begrijpt radio- en tv programma's over actuele onderwerpen. (maatschappij, binnenlandse politiek, economie, media, sport, lifestyle en cultuur).
Je bereidt langere teksten of uitzendingen over actuele onderwerpen. voor. Je zoekt extra informatie. Je kan de inhoud mondeling samenvatten en je neemt deel aan een debat over de onderwerpen.
Je contacteert iemand telefonisch of via mail ome een eenvoudig voorbereid interview af te nemen over een algemeen onderwerp. Je stelt grammaticaal correcte vragen zonder typische fouten van Nederlandstaligen.
Je maakt geen basisfouten en typische fouten van Nederlandstaligen in het Frans.
VERZAMELEN van informatie
Je bereidt langere teksten of uitzendingen over actuele onderwerpen. voor. Je zoekt extra informatie. Je kan de inhoud mondeling samenvatten en je neemt deel aan een debat over de onderwerpen.

Leerinhoud

 • Grammaire : leerstof 1e jaar + l'interview +les connecteurs (uitbreiding)+ erreurs courantes (uitbreiding)
 •  Nuttige acronymen en uitdrukkingen bij vertaaloefeningen
 • Inhoud en woordenschat van  actuele artikels en uitzendingen over de actualiteit, politiek en media uit de Franstalige pers.
 • Persoonlijke research ter voorbereiding van de conversatielessen
 • Het schrijven van een mail.
 • Het telefoongesprek.
 • Vocabulaire progressif: niveau intermédiaire (zie studiewijzer digitap)

Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
Studiemateriaal DigitapVerplicht
SyllabusVerplicht
Erreurs courantesVerplicht€ 20,00
 • Auteur: Cornu et al
Grammaire progressive du français niveau intermédiaireVerplicht
 • Auteur: Gregoire e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaireVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing5,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges31,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen43,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Schriftelijk examen in de examenperiode januari
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00De lessen zijn verplicht. Je bereidt de opdrachten voor de lessen voor. Een planning over de inhoud en de voorbereiding staat op het digitaal leerplatform "digitap.ap.be". Tijdens de conversatielessen en mondelinge oefeningen wordt je geëvalueerd voor je voorbereiding en actieve deelname tijdens de les. 5% van de punten staan op de op explio-oefeningen.
AcademiejaarKennistoets10,00Mondeling examen in examenperiode januari over de opgelegde lectuur en en luisteroefeningen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Mondeling examen .
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Schriftelijk examen over de behandelde leerstof