Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Sociologie27026/1698/1920/1/43
Studiegids

Sociologie

27026/1698/1920/1/43
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Loos Herman
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: De kennistoets (100%) is een digitaal examen van thuis, met open boek.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je bekijkt als journalist in spe de maatschappij als sociale realiteit en je ontdekt hoe de sociologie een verhelderend licht kan werpen op concrete maatschappelijke toestanden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je begrijpt dat het handelen van mensen sterk sociaal bepaald is.
Je bent vertrouwd met de basisconcepten uit de sociologie (waarden, normen, attitudes, socialisatie, sociale controle, positie, rol status, stratificatie, deviantie, institutionalisering, etnocentrisme, €¦). Je begrijpt ze en kan ze zelf ook actief ge...
Je kent de invloed van structuren en factoren zoals gender, klasse, en etniciteit op het menselijk handelen
REFLECTEREN op MEDIA
Je begrijpt dat het handelen van mensen sterk sociaal bepaald is.
Je bent vertrouwd met de basisconcepten uit de sociologie (waarden, normen, attitudes, socialisatie, sociale controle, positie, rol status, stratificatie, deviantie, institutionalisering, etnocentrisme, €¦). Je begrijpt ze en kan ze zelf ook actief ge...
Je kent de invloed van structuren en factoren zoals gender, klasse, en etniciteit op het menselijk handelen

Leerinhoud

  • Een afbakening van het onderzoeksterrein van de sociologie
  • Een bespreking van de methoden van de sociologie
  • Wat zijn waarden, normen en attitudes ?
  • De bestudering van het Europees Waardenonderzoek
  • Wat is deviant gedrag ? Sociologische verklaringen voor deviant gedrag
  • Socialisatie en sociale controle
  • Culturele verscheidenheid (jeugdsubculturen, etnische subculturen, hogere versus lagere klasse cultuur)
  • Rol, positie, status, rolattributen, statussymbolen en stereotypen
  • Sociale ongelijkheid, sociale stratificatie en sociale mobiliteit

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
SyllabusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Het examen bestaat uit multiple choice met giscorrectie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Het examen bestaat uit multiple choice met giscorrectie