Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Wetgeving en deontologie27033/1698/1920/1/87
Studiegids

Wetgeving en deontologie

27033/1698/1920/1/87
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Pype Lynn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De 75% kennistoets is een digitaal examen van thuis. Er kunnen ook andere vragen dan multiple choice met giscorrectie gesteld worden.
 
Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: De kennistoets (100%) is een digitaal examen van thuis. Er kunnen ook andere vragen dan Multiplce Choice gesteld worden).

De voorziene tijd voor toetsing zal gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Persvrijheid zonder grenzen? Ook als journalist ben je gebonden aan allerlei wetten en morele regels. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar in iemands privé-leven gaan snuffelen. Maar anderzijds word je wel wettelijk beschermd. In deze cursus onderzoek je de grenzen van wat juridisch en deontologisch kan en niet kan. Bovendien krijg je in elke lessen inzicht in de voornaamste Belgische, Europese en Internationale instellingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je bekijkt het dagdagelijks leven met een juridische bril.
Je formuleert de belangrijkste regels en principes van het personen-, verbintenissen- en contractenrecht en je past deze toe op concrete situaties.
Je kan het juridisch nieuws volgen en duiden.
Je begrijpt de werking en organisatie van het gerecht, en je vormt jouw eigen mening over deze werking en organisatie.
REFLECTEREN op MEDIA
Je bekijkt het dagdagelijks leven met een juridische bril.
Je kan het juridisch nieuws volgen en duiden.
je kent de deontologische afspraken (codes) die journalisten zichzelf opleggen
je kent de grondwettelijke vrijheden en de belangrijkste bij wet vastgelegde beperkingen en restricties
je weet dat correct journalistiek handelen grenzen inhoudt, met formele en informele regels
je weet waar je de betrokken teksten kan raadplegen en/of snel terug vinden
VERZAMELEN van informatie
Je formuleert de belangrijkste regels en principes van het personen-, verbintenissen- en contractenrecht en je past deze toe op concrete situaties.
Je begrijpt de werking en organisatie van het gerecht, en je vormt jouw eigen mening over deze werking en organisatie.

Leerinhoud

Wie is journalist?
De grondwettelijke vrijheden van meningsuiting, van pers en het recht op informatie.
Grenzen aan de persvrijheid: bepalingen uit het strafrecht
Het recht van antwoord / het recht op repliek
Het recht op privacy
Werken als journalist ?beroepsjournalist / journalist van beroep
het bronnengeheim
de deontologische codes
De journalist als auteur: het auteursrecht

Definitie, bronnen en indeling van het recht
Werking van het gerecht
De belangrijkste Belgische-, Europese- en Wereldinstellingen op politiek, sociaal en economisch gebied.

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
SyllabusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets75,00Het examen bestaat uit multiple choice met giscorrectie.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Je bereidt een case voor die behandeld wordt en de les en waarop je gequoteerd wordt.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Het examen bestaat uit multiple choice met giscorrectie.