Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Crossmedia project29738/1698/1920/1/04
Studiegids

Crossmedia project

29738/1698/1920/1/04
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Crols Bram, Frateur Wouter, Marain Frederik, Vanderhaeghen Wilfried, Van de Venne Inge, Van Gils Chris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Junior class audio EN geslaagd of getolereerd voor Junior class video EN geslaagd of getolereerd voor Junior class online EN geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld EN ((simultaan te volgen met Senior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Senior class audio) OF (simultaan te volgen met Senior class video OF geslaagd of getolereerd voor Senior class video) OF (simultaan te volgen met Senior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Senior class tekst en beeld)) EN (simultaan te volgen met Digital content creation 1 OF geslaagd of getolereerd voor Digital content creation 1) .

Korte omschrijving

Je werkt in een multimediale redactie (video, audio, tekst en online) aan een multimediale story. Je researcht, gaat op zoek naar relevante verhalen en invalshoeken en naar een format, een manier om je verhaal online te presenteren. Je kiest daarbij tussen sport, cultuur, lifestyle of maatschappelijke thema's.

Op het einde van het semester bied je het resultaat aan een jury van professionals aan. Zij kunnen je verhaal publiceren.

Enkele voorbeelden uit 2018-2019

http://journalistiek.ap.be/crossmedia-sport-2019/

http://journalistiek.ap.be/viva-vita-verde/

http://journalistiek.ap.be/dramaqueens/

http://journalistiek.ap.be/t-is-ni-voor-niks/

Enkele voorbeelden uit 2017-2018

https://psychosegevoelig.wordpress.com

htps://gewoonella.wordpress.com

https://liveit2jou.wordpress.com

https://belgischclubvolleybal2025.wordpress.com

https://kobegoossensxm.wordpress.com

Enkele voorbeelden uit 16-17:

https://puntaandelijnantwerpenblog.wordpress.com

https://deradicaliseringinantwerpen.wordpress.com

OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
Je bewaakt met je redactie de focus van je producten: verrijkt elk onderdeel het eindresultaat?
Je levert bijdragen aan een multimediaal project: reportages, interviews, recensies,... Je zorgt ook telkens voor foto's.
Je overlegt voortdurend met je multimediale redactie over inhoud, aanpak en invalshoeken voor de verschillende bijdragen.
Je pitcht je ideeën bij je redactieleden: je probeert hen te overtuigen van de noodzaak en relevantie van de verhalen en invalshoeken die je voorstelt.
SAMENWERKEN
Je levert bijdragen aan een multimediaal project: reportages, interviews, recensies,... Je zorgt ook telkens voor foto's.
Je overlegt voortdurend met je multimediale redactie over inhoud, aanpak en invalshoeken voor de verschillende bijdragen.

Leerinhoud

-Redactionele verhalen over een opgelegd thema uit 'sport', 'cultuur', 'lifestyle' en 'samenleving'.

-Redactionele technieken om tot een onlinedossier te komen. De studenten streven een optimale functionele verdeling van de verschillende media na.

-Groepsdynamische processen.

Studiematerialen (lijst)

How to story. Storytelling voor JournalistenVerplicht
  • Auteur: Tim Verheyden, Tom Runes

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges23,00 uren
  • Opmerking: Je rapporteert wekelijks aan de begeleidende lectoren én aan de lector Redactie van jouw specialisatie. Je krijgt feedback, stuurt bij, gaat in interactie,...
Vormen van groepsleren3,00 uren
  • Opmerking: Je bekijkt met de begeleidende lector de groepsdynamische processen in je redactie.
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Elke student krijgt een collectief cijfer (42%), een individueel cijfer (42%) en een procescijfer (16%).
Het collectief cijfer wordt voor 50% door het/de externe jurylid(leden) gegeven, voor 50% door de begeleidende redactielector van het thema, de lector foto-en filmtechniek en de lector onlinetechniek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Je diept het verhaal dat je met de groep maakte verder uit met 2 producten uit je specialisatie (Radio, TV, Geschreven media). Je past die twee extra producten perfect in het verhaal en de invalshoek in.
Het cijfer wordt voor 50% gegeven door het externe jurylid en voor 50% door de begeleidende redactielector van het thema, de lector foto-en filmtechniek en de lector onlinetechniek.