Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
A travers les frontières29739/1698/1920/1/38
Studiegids

A travers les frontières

29739/1698/1920/1/38
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sterk Martine
Andere co-titularis(sen): Vissers Nadia
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 180,00

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 2 EN (simultaan te volgen met Journalistiek Frans 1 OF geslaagd of getolereerd voor Journalistiek Frans 1).

Korte omschrijving

Je past je talenkennis Frans toe  tijdens een vierdaags verblijf in Wallonië. Je zoekt informatie op als voorbereiding op de bezoeken en in functie van de opdrachten. Zo neem je ter plaatse een human interest of een zakelijk kritisch  interview af in het Frans met iemand die je  via mail, sociale media of  telefoon hebt gecontacteerd.

Dit zet je om in een vlot Nederlandstalig interview.

Opgelet, deelname aan de activiteiten zijn verplicht. Indien je niet deelneemt aan de activiteiten moet je toch de kosten betalen van het vervoer en het verblijf ter plaatse.

OLR-Leerdoelen (lijst)

INTERAGEREN
Je gebruikt een vreemde taal (Frans) voor journalistieke doeleinden
Je kent de belangrijkste Franstalige media in België.
INTERNATIONALISEREN
Je bent intercultureel en internationaal geëngageerd.
VERZAMELEN van informatie
Je gebruikt een vreemde taal (Frans) voor journalistieke doeleinden
Je kent de belangrijkste Franstalige media in België.
Je neemt een kritisch interview af in het Frans.

Leerinhoud

Research over

-Belgische Franstalige media

-Waalse politiek

-culturele bezoeken en opdrachten  ter plaatse-Het afnemen van een zakelijk, informatief, kritisch of een human interest portretinterview met een Franstalige . Het omzetten naar  een Nederlandstalig interview.

- Het afnemen van een voxpop in het FransStudiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
Studiemateriaal DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Vormen van groepsleren36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Research als voorbereiding van de bezoeken en ter plaatse in functie van de opdrachten: : 20% (zie digitap)
Franstalig human interest of zakelijk kritisch Interview en voxpop : 40% (Alle vragen en de exacte weergave van de eerste 2 minuten van de av versie van het interview worden uitgetypt. Van de overige antwoorden volstaat een samenvatting. Je noteert de belangrijkste uitspraken van de voxpop. (zie digitap)
Verwerking tot Nederlandstalig interview: 40% (zie digitap)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00De bespreking van een Franstalige Waalse stad en in het bijzonder een evenement of een opmerkelijke tentoonstelling en een taak over de Franstalige Belgische media. (20%)
Een vox-pop en een zakelijk, informatief of een human interestinterview (40%)
Het omzetten van het interview naar een Nederlandstalig interview.(40%)