Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Journalistiek Frans 230721/1698/1920/1/58
Studiegids

Journalistiek Frans 2

30721/1698/1920/1/58
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leemans Hilde
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De vaardigheidstoets hands-on (100%) is een mondeling examen via Teams waarbij ook gevraagd kan worden om tekst op te schrijven.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Journalistiek Frans 1.

Korte omschrijving

Je hebt reeds een stevige grammaticale kennis opgebouwd. Je hanteert vlot hulpmiddelen als woordenboek, grammatica en internetbronnen. Je vindt je weg in het Franstalige medialandschap. Het vakjargon heb je onder de knie. Met die bagage ben je in staat zelfstandig mondelinge en schriftelijke opdrachten te vervullen binnen je specialisatie.

Begincompetenties (tekst)

Je kan je vlot uitdrukken over opleidingsgerichte onderwerpen zowel mondeling als schriftelijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

INTERAGEREN
Je kan de basiswoordenschat van elk thema gebruiken.
Je kan de belangrijkste actuele thema's mondeling toelichten . Je kan je vlot uitdrukken en hebt het niveau B2 voor de gesproken taal.
Je kan een interview afnemen in het Frans .
Je kan grammaticaal correcte vragen stellen.
VERZAMELEN van informatie
Je kan de basiswoordenschat van elk thema gebruiken.
Je kan de belangrijkste actuele thema's mondeling toelichten . Je kan je vlot uitdrukken en hebt het niveau B2 voor de gesproken taal.
Je kan een interview afnemen in het Frans .

Leerinhoud

Mondelinge oefeningen in functie van de specialisatie :debatten rond actuele thema's en mondelinge presentaties zowel individueel als in groep.

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
En première ligne, le jounalisme au coeur des conflitsVerplicht
  • Auteur: Jean-Paul Marthoz
Le kit du 21ième siècleVerplicht
  • Auteur: François Reynaert et Vincent Brocvi

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie : Mondelinge vaardigheden van de studenten  worden elke les geëvalueerd op basis van teksten en luisteroefeningen ( thuis voor te bereiden)Examen : De student moet een  boek lezen over " journalistiek " en vragen over dit boek beantwoorden tijdens een mondeling examen .