Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Masterclass video32916/1698/1920/1/95
Studiegids

Masterclass video

32916/1698/1920/1/95
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Video
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Crols Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Senior class video.

Korte omschrijving

Je verwoordt, filmt en monteert je onderwerp, aangepast aan het medium televisie en aangepast aan je doelgroep. In mooi gesproken Nederlands breng je een reportage, interviews en een portret. Je leert hoe je tekst en je beelden één geheel vormen. Zoals in de andere keuzetrajecten, leer je een rijke én functionele taal hanteren. Heldere synthesevaardigheid, tegen de druk van de tijd, is een conditio sine qua non.
Je oefent ook specifiek op de structuur en schrijfstijl van een debatverslag, puur schriftelijk
Je werkt ook mee aan stukken voor Flash, de campustelevisie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van BEELD & GELUID
Je hanteert filmcamera, montage en standaard Nederlands voor televisiejournalistiek voor verschillende formats op een vrij hoog niveau
je maakt een eenvoudig script en realiseert dat voor formats die niet hard journalistiek zijn (bv Vlaanderen Vakantieland)
Je maakt een reportage over een internationaal onderwerp waarbij je toont dat je een gefundeerde mening over internationale problemen kan vormen en erover communiceren
Je past een functioneel inzicht in de relatie tekst-beeld toe voor verschillende formats
je plaatst en presenteert producten op een website met passende intro indien nodig
CREËREN van TEKST
Je hanteert filmcamera, montage en standaard Nederlands voor televisiejournalistiek voor verschillende formats op een vrij hoog niveau
je maakt een eenvoudig script en realiseert dat voor formats die niet hard journalistiek zijn (bv Vlaanderen Vakantieland)
Je past een functioneel inzicht in de relatie tekst-beeld toe voor verschillende formats
je plaatst en presenteert producten op een website met passende intro indien nodig
je vermijdt veel voorkomende fouten tegen het standaard Nederlands , zoals aangegeven in "Taalmail"
INTERNATIONALISEREN
Je maakt een reportage over een internationaal onderwerp waarbij je toont dat je een gefundeerde mening over internationale problemen kan vormen en erover communiceren
ORGANISEREN
je plaatst en presenteert producten op een website met passende intro indien nodig
PROFESSIONALISEREN
Je hanteert filmcamera, montage en standaard Nederlands voor televisiejournalistiek voor verschillende formats op een vrij hoog niveau
je maakt een eenvoudig script en realiseert dat voor formats die niet hard journalistiek zijn (bv Vlaanderen Vakantieland)
Je past een functioneel inzicht in de relatie tekst-beeld toe voor verschillende formats
je plaatst en presenteert producten op een website met passende intro indien nodig
je vermijdt veel voorkomende fouten tegen het standaard Nederlands , zoals aangegeven in "Taalmail"
SELECTEREN van nieuws
Je hanteert filmcamera, montage en standaard Nederlands voor televisiejournalistiek voor verschillende formats op een vrij hoog niveau
je maakt een eenvoudig script en realiseert dat voor formats die niet hard journalistiek zijn (bv Vlaanderen Vakantieland)
VERZAMELEN van informatie
Je hanteert filmcamera, montage en standaard Nederlands voor televisiejournalistiek voor verschillende formats op een vrij hoog niveau

Leerinhoud

- Verschillende journalistieke genres:nieuwsbericht, reportage, portret, debatverslag

- Werkstukken voor de campustelevisie (jou.ap.): analyse en oefening op meer losse stijl van televisie maken

- Opfrissen van schrijfvaardigheid van (debat)verslagen voor teevee en taalbeheersing (taalmails: zie digitap én taalmailabonnement vanaf 30 september 2019

- Relatie intro en commentaarteksten voor teeveereportage

- Opbouw en taal van commentaartekst voor reportage voor teevee

- Samenhang beeld en tekst voor reportages en portret voor teevee- script, filmen en montage van teeveeformat dat niet hard journalistiek is: bv Just Dance

- opdrachten voor derden (onder voorbehoud) (bv Just Dance e.a.)

- functionele keuze van beelden, beeldgrootte, camerabewegingen, camerastandpunten, geluid, quotes en  monta-     gevertelprincipes voor zover ze dus een onderdeel zijn van het redactionele verhaal en die keuze ook technisch op behoorlijk  niveau uitvoeren

- je kan de gepaste intro schrijven bij een online-voorstelling van je beeldproduct

- ondertiteling van onlineproducten

- de complexiiteitsgraad van de taken is "zeer complex"


Studiematerialen (lijst)

TV programma'sVerplicht
How to story. Storytelling voor JournalistenVerplicht
  • Auteur: Tim Verheyden, Tom Runes

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing5,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00100% permanente evaluatie, richtlijnen zie Digitap
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Individuele opdracht