Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Masterclass tekst en beeld32914/1698/1920/1/27
Studiegids

Masterclass tekst en beeld

32914/1698/1920/1/27
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Tekst en beeld
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Senior class tekst en beeld.

Korte omschrijving

Tijd voor het grote werk. Je gaat op zoek naar onderwerpen voor beklijvende reportages, diepgaande achtergrondartikels en met argumenten onderbouwde opinieteksten. Daartoe zal je steevast de deur uit moeten. Intussen blijf je werken aan een rijke taal door een kritische confrontatie met je eigen teksten.

Je werkt met een kleine redactie aan twee opeenvolgende nummers van een magazine waarvan je de focus en doelgroep zelf kiest: politiek, cultuur, wetenschap, sport, ...

Intussen verzorg je de maandelijkse uitgave van Den Triangel, de buurtkrant die op vierduizend exemplaren in de omgeving van de Artesis Plantijn Hogeschool verspreid wordt. Je brengt nieuws dat iedereen die in de wijk woont of werkt, kan interesseren, je voelt de politiek verantwoordelijken aan de tand over beslissingen die de buurt aanbelangen, je praat met buurtbewoners over zaken die in de buurt gebeuren, je geeft de rubrieken van Den Triangel elke maand een boeiende invulling, enz.

Uiteraard verzorg je ook de lay-out van de krant, je maakt foto's die je verhalen kracht bijzetten, je zorgt voor spannende koppen en verhelderende bijschriften bij de foto's, kortom, je maakt van Den Triangel een fijne krant.

Je zorgt mee voor stukken op www.dentriangel.be en je onderhoudt de nieuwsstroom op het Twitter-account (#DenTriangel) en de Facebook-pagina (Den Triangel). Je bouwt mee aan de site om er een attractief en spannend medium van te maken.

Je bouwt verder aan je 'personal branding'. Op een blog of site post je regelmatig onderbouwde stukken over een zelfgekozen onderwerp.

Je volgt een aantal mensen die jou interesseren op Twitter en werkt artikels uit op basis van hun tweets.

Binnen de lessen Redactie bereid je in het kader van 'Project 5 Reporting Europe' de verslaggeving van de internationale uitstap naar Straatsburg voor, en ter plekke interview je, werk je aan reportages,...
OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van TEKST
Je beheerst verschillende genres voor verschillende doelgroepen: reportage, achtergrondverhaal, interview, opinie.
Je combineert binnen een redactie (krant, magazine, site, customer blad) die vaardigheden om tot een volwaardig product te komen.
Je functioneert als een professioneel journalist: ideeën en invalshoeken voor teksten aanbrengen, verantwoordelijkheid voor eigen teksten opnemen (voorbereiding en productie), eindredactie op teksten uitvoeren.
Je organiseert journalistieke activiteiten in een internationale context: interview, reportage.
Je ziet op welk medium je het beste een verhaal brengt: op papier of online.
INTERAGEREN
Je organiseert journalistieke activiteiten in een internationale context: interview, reportage.
INTERNATIONALISEREN
Je organiseert journalistieke activiteiten in een internationale context: interview, reportage.
SAMENWERKEN
Je combineert binnen een redactie (krant, magazine, site, customer blad) die vaardigheden om tot een volwaardig product te komen.
Je functioneert als een professioneel journalist: ideeën en invalshoeken voor teksten aanbrengen, verantwoordelijkheid voor eigen teksten opnemen (voorbereiding en productie), eindredactie op teksten uitvoeren.
SELECTEREN van nieuws
Je schat de nieuwswaarde van een feit/verhaal in.

Leerinhoud

Productie van reportages.

Productie van achtergrondverhalen/dossiers.

Productie van nieuwsverslagen.

Productie van opiniestukken.

Uitwerking van twee nummers van een magazine.

Verder uitdiepen en bijsturen van het format van buurtkrant Den Triangel, zowel de krant, de site als de sociale media.


In een internationale context interviewen, op reportage gaan,...Verder uitdiepen van je expertise op je 'personal branding'-blog/-site.

Studiematerialen (lijst)

Cursusmateriaal via lectorVerplicht
Horen, zien en journalistiek schrijvenVerplicht
  • Auteur: T. en M. Verleyen
Journalistiek: inleiding tot het vak (Goris/Delforge)Verplicht
  • Auteur: Ria Goris, Guy Delforge
Stijlboek de StandaardVerplicht
  • Auteur: L. Permentier

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen138,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00