Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Expert classes30726/1698/1920/1/34
Studiegids

Expert classes

30726/1698/1920/1/34
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Audio
  • Tekst en beeld
  • Video
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Crols Bram, Frateur Wouter, Vanderhaeghen Wilfried
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Senior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Senior class video OF geslaagd of getolereerd voor Senior class tekst en beeld) EN ((simultaan te volgen met Masterclass audio OF geslaagd of getolereerd voor Masterclass audio) OF (simultaan te volgen met Masterclass video OF geslaagd of getolereerd voor Masterclass video) OF (simultaan te volgen met Masterclass tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Masterclass tekst en beeld)).

Korte omschrijving

In de Expert classes leren experts uit het werkveld jou de echte knepen van het vak. Per traject Tekst en Beeld / Video / Audio brengen ze in kleine groepen hun praktische ervaring binnen.  

In de Expert class Audio brengen verschillende gastlectoren je de echte knepen van het vak radiomaken bij. Gastlector onder voorbehoud is Sven Pichal, o. a. redacteur en presentator op Radio 2. Zowel op het vlak van pre-productie, productie, techniek en montage mag je een aantal praktijkoefeningen doen die Sven Pichal begeleidt. De Expert class Audio wordt georganiseerd in relatief kleine groepen. Zo kan je vaak aan bod komen en is er tijd om elkaars interviews, reportages,… te beluisteren.

In de Expert class Tekst en Beeld nemen professionals je mee in hun wereld: freelance journalist Kristof Dalle (Knack en Focus Knack), journaliste Lotte Beckers (De Morgen) en oud-student Rogier Verschueren (journalist destandaard.be) gaven in 2018-2019 opdrachten en coachten en 'feedbackten' de studenten daarbij.

Ook in de expert class Video brengen gastlectoren je de echte knepen van het vak Video maken bij. Zo coachte VRT-journalist Riad Bahri in 2018-2019 de studenten bij hun opdrachten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
CREËREN van BEELD & GELUID
Je hanteert filmcamera, montage en standaard Nederlands voor televisiejournalistiek voor verschillende formats op een vrij hoog niveau
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
Je kunt de doelgroep bepalen.
Je kunt een nieuwsbericht en een gemonteerd journalistieke bijdrage in het juiste format gieten voor een live radio-uitzending.
CREËREN van TEKST
Je hanteert filmcamera, montage en standaard Nederlands voor televisiejournalistiek voor verschillende formats op een vrij hoog niveau
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
Je kunt schrijven voor radio.
ORGANISEREN
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
PROFESSIONALISEREN
Je hanteert filmcamera, montage en standaard Nederlands voor televisiejournalistiek voor verschillende formats op een vrij hoog niveau
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
Je kunt de doelgroep bepalen.
Je kunt een nieuwsbericht en een gemonteerd journalistieke bijdrage in het juiste format gieten voor een live radio-uitzending.
Je kunt schrijven voor radio.
REFLECTEREN op MEDIA
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
SELECTEREN van nieuws
Je hanteert filmcamera, montage en standaard Nederlands voor televisiejournalistiek voor verschillende formats op een vrij hoog niveau
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
VERZAMELEN van informatie
Je hanteert filmcamera, montage en standaard Nederlands voor televisiejournalistiek voor verschillende formats op een vrij hoog niveau
Je kunt schrijven voor radio.

Leerinhoud

Audio: schrijven van (korte) berichten voor radio. Monteren van radiobijdragen op basis van interviews. Opbouw, structuur en flow van een full radioprogramma.

Tekst en Beeld: schrijven voor specifieke doelgroepen: Goed Gevoel, Knack Focus, Destandaard.be, Gazet Van Antwerpen

Video: schrijven filmen en monteren van journalistieke formats zoals gebruikt in televisiejournaals

Studiematerialen (lijst)

Stijlboek de StandaardVerplicht
 • Auteur: L. Permentier

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Taken en hun cijfergewicht, zie de Studiewijzer op Digitap.

Deadlines zijn belangrijk: -2p/20 van elke taak als deadline niet gehaald wordt
Aanwezigheid is ook zeer belangrijk: na eerste waarschuwing bij onwettige afwezigheid, krijgt student per afwezigheid -2/20 van het OLOD, Elke afwezigheid dient gestaafd met doktersbriefje.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Individuele opdracht. Meer info in de Studiewijzer op Digitap.