Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Mediasociologie27049/1698/1920/1/49
Studiegids

Mediasociologie

27049/1698/1920/1/49
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Loos Herman
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Kennistoets 100% schriftelijk examen wordt digitaal examen van thuis.
 
Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: De kennistoets (100%) is een digitaal examen met open boek.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Sociologie EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je bekijkt als journalist in spe de maatschappij als sociale realiteit en je ontdekt hoe de sociologie een verhelderend licht kan werpen op concrete maatschappelijke toestanden.

Welke macht krijg je later als journalist? Zal jij altijd de ongenuanceerde waarheid schrijven? Waarom? Zal je de meest emotionele beelden brengen, of net niet? Mediasociologie bestudeert de rol van de massamedia in de samenleving. Ze staat stil bij de effecten die ze teweegbrengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

REFLECTEREN op MEDIA
Je bent vertrouwd met de belangrijkste communicatiewetenschappelijke theorie├źn
Je bezit inzicht in en kennis over de werking van de massamedia en hun impact op mens en samenleving
Je kan de nieuwe journalistieke evoluties kritisch beoordelen en je kan ze in een algemene context plaatsen .
Je kan patronen en mechanismen herkennen in het mediagebeuren.
Je weet de (relatieve) macht van massamedia in te schatten

Leerinhoud

In het olod 'mediasociologie' zoeken we met behulp van sociologische denkkaders ondermeer een antwoord op volgende vragen:


Wat verklaart het succes van reality-tv programma’s en soaps? Wat is hun impact op de samenleving?
Welke rol speelt/ speelde de media in de Irakoorlog?
Wat is de invloed van de setting (mediaconcentratie en commerciële druk, politieke druk en impact en druk vanuit de eigen mediaorganisatie) waarbinnen de journalist opereert?
Wat is de impact van geweld op tv en in computergames op jeugd / kinderen?
Waarom tilden sommigen zo zwaar aan de nepuitzending over een onafhankelijk Vlaanderen op de RTBF?
Wat is de impact van de media op de politiek?


We vertrekken zoveel mogelijk vanuit concrete actuele cases. Nadien haken we daar theoretische denkkaders aan vast. Zo verwerven studenten een inzicht in wetenschappelijke theorieën die duiding bieden bij de productie, de consumptie en de werking van de massamedia. Volgende thema’s komen aan bod:

Onderzoek met focus op de massacommunicator (gatekeepingstudies, het concept mediahype, de invloed van de maatschappelijke context op de massacommunicator, ....)
Onderzoek met focus op massa-communicatieve boodschappen (de bestudering van mediagenres, inhoudsanalyse van mediaboodschappen, ....)
Onderzoek naar mediapublieken
Onderzoek naar media-effecten (de macht van de media, media en geweld, media en nieuwseffecten, ...)
Massamedia in het informatietijdperk

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
SyllabusVerplicht
Het zijn net mensenVerplicht
  • Auteur: JORIS LUYENDIJK

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Kennis en inzicht worden getest in een schriftelijk examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Kennis en inzicht worden getest in een schriftelijk examen.