Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Fotojournalistiek27054/1698/1920/1/25
Studiegids

Fotojournalistiek

27054/1698/1920/1/25
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Mermans Sandra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Fotojournalistiek is een creatieve cursus waarbij je, via individuele journalistieke foto opdrachten, je verder verdiept in reportagefotografie en portretfotografie. De nadruk hierbij ligt op het journalistieke verhaal, de compositie en de esthetiek van je beelden, de belichting (aanwezig en toegevoegd licht) en een goede toepassing van fotografische technieken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
CREËREN van BEELD & GELUID
je beheerst de techniek van de digitale reflexcamera en kan vlot essentiële manuele instellingen uitvoeren
je bent in staat adhv een fotoreeks verslag uit te brengen over een actueel thema of onderwerp
je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe
je bent op de hoogte van wat er in het beroepsveld op vlak van journalistieke fotografie gebeurt en je bent in staat op basis van deze kennis te reflecteren op je eigen werk
je gebruikt de juiste vakterminologie en werkvormen
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
je herkent de verschillende vormen van licht en je kan het manipuleren in studio en op locatie
je kan eigen en bestaande foto's analyseren en selecteren op basis van ethiek, esthetiek, techniek en journalistieke waarde in functie van een bepaald medium en een bepaalde doelgroep
je kan je beelden professioneel op punt stellen via Photoshop en/of Lightroom, je kan werken met Adobe Bridge
je kent de vormvereisten van de online media op vlak van fotografie en je gebruikt deze kennis om je eigen beeldmateriaal in deze mediale context te plaatsen
CREËREN van TEKST
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
ORGANISEREN
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
PROFESSIONALISEREN
je beheerst de techniek van de digitale reflexcamera en kan vlot essentiële manuele instellingen uitvoeren
je bent in staat adhv een fotoreeks verslag uit te brengen over een actueel thema of onderwerp
je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe
je bent op de hoogte van wat er in het beroepsveld op vlak van journalistieke fotografie gebeurt en je bent in staat op basis van deze kennis te reflecteren op je eigen werk
je gebruikt de juiste vakterminologie en werkvormen
je herkent de verschillende vormen van licht en je kan het manipuleren in studio en op locatie
je kan eigen en bestaande foto's analyseren en selecteren op basis van ethiek, esthetiek, techniek en journalistieke waarde in functie van een bepaald medium en een bepaalde doelgroep
je kan je beelden professioneel op punt stellen via Photoshop en/of Lightroom, je kan werken met Adobe Bridge
je kent de vormvereisten van de online media op vlak van fotografie en je gebruikt deze kennis om je eigen beeldmateriaal in deze mediale context te plaatsen
SAMENWERKEN
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
SELECTEREN van nieuws
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
VERZAMELEN van informatie
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie

Leerinhoud

Fotojournalistiek is een creatieve cursus waarbij je via verscheidene journalistieke fotografie opdrachten leert hoe je een journalistiek verhaal brengt. Je ontwikkelt verder je kennis over het medium en je gaat dieper in op werking van een DSLR camera. De permanente feedback op eigen en bestaande foto's moet je helpen nog meer inzicht te krijgen in de fotografie vorm (reportage en portret fotografie) waarin je werkt met al zijn typische aspecten en in de overall compositie en esthetiek van je beelden. Daarnaast verwerf je ook meer inzicht in bestaand en toegevoegd licht. Dat doe je onder andere door te fotograferen in de fotostudio. De tips & tricks mbt Photoshop en Lightroom moeten je helpen de afwerking van je fotografie op een professioneel niveau te tillen. Je werkt aan je digitaal portfolio op Instagram.

Studiematerialen (lijst)

Presentatie: 'Techniek van de fotografie'Verplicht
Eigen nota'sVerplicht
Photoshop (online tutorials)Verplicht

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Praktijkopdrachten,
voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap. Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen. Bij meer dan 3 afwezigheden krijg je een nul op dit onderdeel.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on70,00Praktijkopdrachten,
voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Praktijkopdrachten,
voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.