Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Stemtraining 132913/1698/1920/1/90
Studiegids

Stemtraining 1

32913/1698/1920/1/90
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek
  Keuzeoptie:
  • Audio
  • Video
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De vaardigheidstoets hands-on (100%) is een mondeling examen via Teams.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Junior class video) EN ((simultaan te volgen met Senior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Senior class audio) OF (simultaan te volgen met Senior class video OF geslaagd of getolereerd voor Senior class video)) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

Hoe moet je je stem, een uiterst belangrijk instrument voor een journalist, juist gebruiken? Hoe zorg je ervoor dat een toehoorder je (in)gesproken tekst meteen begrijpt en conversationeel vindt klinken? Je leert heel wat technieken voor een correcte ademhaling, stemplaatsing, articulatie en intonatie. Ook leer je de basis van inspreektechniek. De intense oefeningen gebeuren in kleine groepen. De eerste sessie is een logopedische screening.

OLR-Leerdoelen (lijst)

CRE√čREN van BEELD & GELUID
Je spreekt klinkers, tweeklanken en medeklinkers goed uit volgens de normen van standaard Nederlands.
Je leest teksten in en past de basisprincipes van de inleestechniek toe.

Leerinhoud

Elke sessie start met een korte stem- en spraakanalyse van het VRT-persoverzicht (radio) of een journalistieke stand-up (tv). Daarnaast komen telkens stem- en/of (uit)spraakoefeningen aan bod.
 • spellinguitspraak en reductie
 • vocalen en diftongen
 • substandaard, variatie en registers
 • pittigheid en resonantie
 • stemgebruik, stemmisbruik en -hygiëne
 • adem, luidheid en stemrelaxatie
 • toonhoogte en krakerigheid
 • stemplaatsing en steminzet
 • accentuering en intonatiesysteem
 • coarticulatie en assimilatie
 • inspreken van journalistieke teksten
 • spontane speech en presentatie

Studiematerialen (lijst)

Audiovisueel materiaalVerplicht
Cursus StemtrainingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00100% permanente evaluatie op basis van vier mondelinge testen. Meer details staan in de studiewijzer op Digitap. Met wettig bewijs kan/moet een student een gemiste test inhalen, na afspraak met de lector.
Aanwezigheid in de les/gastcolleges is verplicht. Drie afwezigheden - ook gewettigde - resulteren in 0/20 voor het volledige opleidingsonderdeel.Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Individuele opdracht: 1) mondelinge inleesproef: een onvoorbereide en een voorbereide inspreektekst (minstens 2 min.), met aandacht voor uitspraak, intonatie, tempo, zinsklemtonen, pauzes en expressiviteit. 2) onvoorbereide spreekoefening (interview) van 2 min.