Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Redactieproject30729/1698/1920/1/39
Studiegids

Redactieproject

30729/1698/1920/1/39
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Stage 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Crols Bram, Frateur Wouter, Marain Frederik, Vanderhaeghen Wilfried
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De druk van de deadline gaat de hoogte in! Je werkt met je medestudenten in autonome redacties, ook voor externe opdrachtgevers. Het werk dat je aflevert, verschijnt dus echt. Je bent verantwoordelijk voor sites, kranten of tijdschriften. Met je redactieteam bewijs je dat je helemaal klaar bent voor het professionele leven. Omdat kwaliteit voorop staat, evalueren vakspecialisten alle producten. In het verleden werkten we al samen met het MAS, Family Justice Centre, hetpaleis, Toneelhuis, Red Star Line Museum, VDAB, Levanto, Jong & Van Zin, ... Journalisten van De Morgen, Humo, Knack en Knack Focus, De Standaard... evalueren je producties én geven feedback.

Audio: In autonome redacties maak je meerdere uitzendingen per week. En één ervan bouw je volledig zelf uit, van brainstorm tot afgewerkt product. Je werkt voor de campusradio en ook voor externe opdrachtgevers. En misschien werk je met een aantal Europese radiostudenten samen aan uitzendingen in het Engels voor een Europees informatief jongerenradioplatform. Je eindproduct moet in elk geval zo professioneel mogelijk zijn. Niet enkel omdat vakspecialisten zoals Sven Pichal (Radio2) evalueren, ook omdat je live op nationale radio gaat. Je doet mee aan Student Late Night op MNM. En zo bewijs je dat je helemaal klaar bent voor de echte radiowereld.

Voor TV maak je producten voor onze eigen Flash en filmt reportages en portretten.


OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
Je bedenkt en realiseert innovatieve online formats voor journalistiek werk
Je kan in team werken aan een publiceerbaar journalistiek eindproduct
CREËREN van BEELD & GELUID
Je maakt op basis van bestaand televisieformats een eindproduct ( bijvoorbeeld journaal, Vlaanderen Vakantieland, producten voor klanten)
PROFESSIONALISEREN
Je bedenkt en realiseert innovatieve online formats voor journalistiek werk
Je kan in team werken aan een publiceerbaar journalistiek eindproduct
Je maakt op basis van bestaand televisieformats een eindproduct ( bijvoorbeeld journaal, Vlaanderen Vakantieland, producten voor klanten)
REFLECTEREN op MEDIA
Je kan in team werken aan een publiceerbaar journalistiek eindproduct
SAMENWERKEN
Je kan in team werken aan een publiceerbaar journalistiek eindproduct

Leerinhoud

Geschreven media: wat komt er allemaal kijken bij het maken van een 'goede' krant, een 'goed' tijdschrift, een 'goede' site? Redactievergaderingen organiseren, researchen, nieuws selecteren, invalshoeken bedenken, interviewees vinden, interviews afnemen, artikels schrijven, eindredactie verzorgen, foto's maken en persklaar maken, de opmaak verzorgen,...., je doet het allemaal. Je houdt de site en de Facebookpagina up-to-date.Audio: je creëert je eigen informatief en communicatief radioprogramma met interviews, reportages, voxpops. Dat doe je autonoom met je redactie en dat betekent: redactievergaderingen, brainstorm, flow en inhoud van je radioprogramma uitwerken, passende jingles, tapijtjes en buffers maken, juiste muziek en flow zoeken, de meest interessante gasten brengen en je publiek via facebook, twitter, instagram, youtube, sms laten reageren.Teevee: journaalformats; eventueel  live-journaals; items voor jou.ap.; (eventueel) maken van producten met informatieve en lichte pr-accenten voor derden (bv. Just Dance).  Publiek maken van bepaalde items via social media.

Studiematerialen (lijst)

How to story. Storytelling voor JournalistenVerplicht
  • Auteur: Tim Verheyden, Tom Runes
Schrijven voor radio en tvVerplicht
  • Auteur: Patrick pelgrims
diverse bronnen zoals boeken, kranten, interviews, internet, documentaires, recensies, ...Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen62,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen250,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Studenten werken in redactieteams aan opgelegde producten. Die kunnen verschillen naargelang er opdrachten voor derden zijn of niet. De gewichtsverdeling van de verschillende opdrachten verschijnt eind januari 2019 op Digitap voor de eerste periode, en begin van de tweede periode voor studenten van de tweede periode
Deze opdrachten zijn alvast voorzien:
- Audio: MNM, IP Europe on Air.
Aanwezigheid verplicht tijdens de kantooruren (maandag-vrijdag van 9u tot 17u) en in de vastgelegde redactievergaderingen en gastcolleges.
- Een student die ongewettigd afwezig is, verliest – per keer – 2 punten in de eindbeoordeling (op 20) van het opleidingsonderdeel. Een student moet bij ziekte dat meteen voor 9u 's ochtends melden aan de begeleidende lector. Bij verzuim: -1p/20 per keer.
- Een student is tijdig aanwezig. Behoudens heirkracht, wordt een student die laattijdig is, niet meer tot de les/vergaderingen/kantooruurwerkzwaamheden toegelaten en wordt hij beschouwd als ongewettigd afwezig.
Voor journalisten is een deadline een absoluut gegeven.
- een student die de deadline niet haalt, verliest 2 punten (op 20) in de beoordeling van die taak. Telkens wanneer dat zich herhaalt – die student haalt een volgende deadline opnieuw niet – verliest hij bij die taak telkens 1 punt meer. (-3 punten, -4 punten, …)