Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Stage27062/1698/1920/1/06
Studiegids

Stage

27062/1698/1920/1/06
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Stage 3JOU
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de journalistiek als Stage VP JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Stagerapport EN simultaan te volgen met Portfolio.

Korte omschrijving

In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld. Het semester wordt ingedeeld in twee periodes: de stage en de redactieprojecten.
Een stage houdt in dat je twee maanden (40 werkdagen) stage loopt en twee maanden deelneemt aan de redactieprojecten van het tweede semester.

Voor externe stages kan je kiezen uit een brede waaier van kwaliteitsvolle stageplaatsen op zowel regionale als nationale redacties.

Je kiest voor een stageplaats in functie van je gekozen journalistieke traject of je kan gaan voor een crossmediale benadering.


- De studenten geschreven media kunnen o.a. terecht bij Gazet Van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Knack, Feeling, Eos en vele andere periodieke bladen: zie infofiches op Digitap.

- De studenten die specifiek een online stage willen doen, kunnen o.a. terecht bij de online-redacties van kranten en weekbladen, maar ook bij digitale redacties zoals Newsmonkey, ... : zie infofiches op Digitap.

- De studenten radio kunnen o.a. terecht bij VRT-redacties waaronder MNM, Radio 2, bij Medialaan-redacties waaronder Q-Music, ... en bij regionale en lokale redacties: zie infofiches op Digitap. 

- De studenten televisie kunnen o.a. terecht bij VRT-redacties, VTM-redacties en regionale televisie zoals ATV, RTV en TV-Limburg, ... zie fiches op Digitap. 


De stageperiode voor een stage bedraagt 40 werkdagen en situeert zich ofwel in de periode VOOR de paasvakantie (januari - april) ofwel in de periode TIJDENS en NA de paasvakantie (april - juni).

OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.
CREËREN van TEKST
Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.
INTERNATIONALISEREN
Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.
Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.
PROFESSIONALISEREN
Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.
Je rapporteert systematisch en efficiënt over je stageverloop en over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. wekelijkse mails en de taken- en productenlijst die je toevoegt aan je mails.
Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.
REFLECTEREN op MEDIA
Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.
Je rapporteert systematisch en efficiënt over je stageverloop en over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. wekelijkse mails en de taken- en productenlijst die je toevoegt aan je mails.
Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

Leerinhoud

Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

Studiematerialen (lijst)

Infoboekje stageVerplicht
DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage312,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00- Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek. De bundel is na de stage-infosessie beschikbaar op Digitap.
- De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op Digitap en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.
- De stage-evaluatie en eindbeoordeling gebeuren door de hogeschoolbegeleider en de stagementor in samenspraak.
- Zij evalueren op basis van de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
- Als stagestudent ken je het evaluatieformulier en de gehanteerde criteria.
- Voor de puntenafspraken: zie infobundel stagestudenten Journalistiek op Digitap.
- Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.