Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Stagerapport27063/1698/1920/1/40
Studiegids

Stagerapport

27063/1698/1920/1/40
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Stage 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter, Marain Frederik, Vanderhaeghen Wilfried, Van de Venne Inge, Van Doninck Jo, Vissers Nadia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Stage OF simultaan te volgen met Mobiliteit: Traineeship XL Journalism OF simultaan te volgen met Stage) EN (simultaan te volgen met Portfolio OF geslaagd of getolereerd voor Portfolio).

Korte omschrijving

Na je stage breng je verslag uit van je stagewerkzaamheden en -proces in een rapport. In je stagerapport verzamel je het verhaal, het proces en de ervaring van je stage-ervaring op een journalistieke redactie. Je rapporteert zakelijk over je stageplaats en -werkzaamheden en je evalueert jezelf en je ervaring in relatie tot je opleiding.

Wie stage doet in het buitenland, mag het stagerapport ook schrijven in het Frans, Engels, Duits of Spaans. Je bespreekt dit wel op voorhand met de stagecoördinator. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van TEKST
Je analyseert een probleemervaring en formuleert de daaruit volgende werkpunten voor jezelf.
Je beschrijft een succeservaring en je vermeldt hoe je de ervaring kan toepassen in de toekomst.
Je evalueert je persoonlijke evolutie d.m.v. zelfevaluaties en taken- en productenlijsten en hanteert daarvoor reflectief taalgebruik.
Je hebt zicht op je werkomgeving en situeert daarin de context en het organigram van je stageplaats.
Je legt het verband tussen je stagewerkzaamheden en -producten en je opleiding.
Je reflecteert over je eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding.
Je vertelt je verhaal in neutrale, heldere, correcte taal en je hanteert daarbij een logische structuur.
ORGANISEREN
Je evalueert je persoonlijke evolutie d.m.v. zelfevaluaties en taken- en productenlijsten en hanteert daarvoor reflectief taalgebruik.
Je vertelt je verhaal in neutrale, heldere, correcte taal en je hanteert daarbij een logische structuur.
PROFESSIONALISEREN
Je analyseert een probleemervaring en formuleert de daaruit volgende werkpunten voor jezelf.
Je beschrijft een succeservaring en je vermeldt hoe je de ervaring kan toepassen in de toekomst.
Je evalueert je persoonlijke evolutie d.m.v. zelfevaluaties en taken- en productenlijsten en hanteert daarvoor reflectief taalgebruik.
Je hebt zicht op je werkomgeving en situeert daarin de context en het organigram van je stageplaats.
Je legt het verband tussen je stagewerkzaamheden en -producten en je opleiding.
Je reflecteert over je eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding.
Je vertelt je verhaal in neutrale, heldere, correcte taal en je hanteert daarbij een logische structuur.
REFLECTEREN op MEDIA
Je analyseert een probleemervaring en formuleert de daaruit volgende werkpunten voor jezelf.
Je beschrijft een succeservaring en je vermeldt hoe je de ervaring kan toepassen in de toekomst.
Je evalueert je persoonlijke evolutie d.m.v. zelfevaluaties en taken- en productenlijsten en hanteert daarvoor reflectief taalgebruik.
Je hebt zicht op je werkomgeving en situeert daarin de context en het organigram van je stageplaats.
Je legt het verband tussen je stagewerkzaamheden en -producten en je opleiding.
Je reflecteert over je eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding.
VERZAMELEN van informatie
Je analyseert een probleemervaring en formuleert de daaruit volgende werkpunten voor jezelf.

Leerinhoud

Je kan een degelijke reflectie maken op je stage en stagewerkzaamheden. Met het stagerapport bewijs je dat je een kritische analyse kan maken van afgewerkte journalistieke producten tijdens je stage en het proces dat ertoe leidt.

Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek waarover je een uitgebreide toelichting krijgt tijdens de infosessie stage. Alle documenten i.v.m. het stagerapport zijn digitaal beschikbaar op Digitap.

Studiematerialen (lijst)

Infoboekje stageVerplicht
DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00- De inhoudelijke en vormelijke voorwaarden waaraan het stagerapport moet voldoen, vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.
Voor wie een stage deed in het buitenland, kan dit rapport ook geschreven worden in het Frans, Engels, Duits of Spaans.
- De beoordelingscriteria die gehanteerd worden voor de evaluatie van het stagerapport vind je opgesomd in het document 'Stagerapport criteria'.
- Je stagerapport wordt geëvalueerd door de hogeschoolbegeleider en een tweede lezer (lector uit de opleiding Journalistiek) die at random wordt aangeduid.
- Werkwoordsfouten en grammaticaal foutieve zinnen worden bestraft: je verliest 2 punten van je totaalcijfer /20 per werkwoordsfout en 2 punten van het deelcijfer 'Vorm en taal' /10 per grammaticaal foutieve zin.
- Alle documenten i.v.m. het stagerapport en de evaluatie ervan zijn digitaal beschikbaar op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00- De inhoudelijke en vormelijke voorwaarden waaraan het stagerapport moet voldoen, vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.
Voor wie een stage deed in het buitenland, kan dit rapport ook geschreven worden in het Frans, Engels, Duits of Spaans.
- De beoordelingscriteria die gehanteerd worden voor de evaluatie van het stagerapport vind je opgesomd in het document 'Stagerapport criteria'.
- Je stagerapport wordt geëvalueerd door de hogeschoolbegeleider en een tweede lezer (lector uit de opleiding Journalistiek) die at random wordt aangeduid.
- Werkwoordsfouten en grammaticaal foutieve zinnen worden bestraft: je verliest 2 punten van je totaalcijfer /20 per werkwoordsfout en 2 punten van het deelcijfer 'Vorm en taal' /10 per grammaticaal foutieve zin.
- Alle documenten i.v.m. het stagerapport en de evaluatie ervan zijn digitaal beschikbaar op Digitap.